Politievakabond VSOA gekant tegen bodycams voor politie

Print
Politievakabond VSOA gekant tegen bodycams voor politie

VSOA-Politie is niet te vinden voor het gebruik van bodycams bij een tussenkomst door de politie. De politievakbond vreest dat het apparaat een “zoveelste controlemiddel” voor de politieambtenaar zal zijn. Hij pleit voor een meer kordate aanpak van zowel geweld tegen agenten als tegen valse aangiften.

Het is niet voor het eerst dat de bodycam ter sprake komt. Ook tijdens de vorige legislatuur lag er een project op tafel. Uiteindelijk haalde de bodycam de eindmeet niet. Dat kwam volgens VSOA-Politie omdat de tekst juridisch “met haken en ogen aan mekaar hing”, maar ook omdat nogal wat burgemeesters zich een hoedje schrokken toen ze hoorden dat een bodycam snel een kleine duizend euro kost en omdat de beelden “waardeloos” bleken.

Controlemiddel

Fundamenteler vreest de liberale vakbond dat de bodycam opnieuw een controlemiddel wordt op de politie, die elke dag in moeilijke omstandigheden aan de slag moet. VSOA gaat in tegen de redenering dat de beelden in het voordeel van de agent zullen zijn. “Men probeert hier een omgekeerde bewijslast door te voeren. De politieman dient zijn onschuld te bewijzen aan de hand van de opgenomen beelden. Deze methodiek is een rechtsstaat onwaardig”.

Bovendien zal het aantal valse klachten tegen agenten niet afnemen “door wantrouwig te zijn tegenover het eigen personeel”. Het geeft volgens VSOA ook weinig blijk van vertrouwen te stellen dat de kwaliteit van de processen-verbaal er op zal vooruitgaan en dat er geen discussie meer zal zijn over de interventie van agenten. De vakbond waarschuwt tot slot dat de oorzaak van een geweldfeit niet geregistreerd wordt, maar dat enkel de reactie va de agenten wordt gefilmd, “met alle gevolgen van dien”.

Nederlandse politie

Ook bij de Nederlandse politie wordt momenteel een lastige discussie gevoerd over het gebruik van bodycams. De kleine camera die agenten en handhavers op het lichaam gaan dragen, is bedoeld om meer veiligheid voor hen te creëren. Maar er is ook een keerzijde.

Het nieuwe plan geeft sommige medewerkers een gecontroleerd gevoel. Ze zijn bang dat de camerabeelden ook tegen hen gebruikt kunnen gaan worden. Als zij een fout maken, wordt dat óók vastgelegd.