COLUMN - DUCHÂTELETOP VRIJDAG

Daarom is het belangrijk dat degenen die genieten van onze sociale zekerheid hun geld in ons land opdoen

Print

duchâtelet op vrijdag

Daarom is het belangrijk dat degenen die genieten van onze sociale zekerheid hun geld in ons land opdoen

Roland Duchâtelet

Tientallen Bulgaarse migranten die zodra ze hier legaal verblijven, aanspraak maken op een invaliditeitstegemoetkoming, krijgen die ook. Gevolg: de minister beslist dat migranten in de toekomst hier tien jaar zullen moeten wonen alvorens ze een gehandicaptenvergoeding kunnen krijgen. Helemaal ideaal? Nee: het is reparatie-politiek met steeds meer regels en uitzonderingen. België is aantrekkelijk voor sommige onfortuinlijke medemensen uit arme landen die de tocht naar het aards paradijs van de Belgische sociale zekerheid ondernemen.

Een maand geleden is ook aan het licht gekomen dat 60.000 kinderen die in het buitenland verblijven van ons kindergeld krijgen. Het gaat om kinderen van gastarbeiders die hier onder de prijs komen werken. Gewone mensen begrijpen dat niet.

Een paar maanden daarvoor is vastgesteld dat het aantal langdurig zieken in 10 jaar tijd met 70 procent gestegen is, waarschijnlijk omdat dit uitkeringsstatuut financieel voordeliger is dan werklozensteun.

En wat is het volgende misbruik? Wel, onze overheid deelt meer dan 9 miljoen uitkeringen uit, onder meer kindergeld, ziektevergoeding en werkloosheid. Daarvan worden 4 miljoen pensioenen uitgedeeld, terwijl er maar 1,7 miljoen mensen de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben. Dus vele mensen krijgen meerdere pensioenen, bijvoorbeeld wie na bediende te zijn geweest ook als zelfstandige heeft bijgedragen. Onze overheid heeft een ombudsman (dienst) voor pensioenen. Wie denkt te weinig pensioen te krijgen kan daar terecht. Dat zijn er jaarlijks 1.500, waarvan bijna de helft gelijk krijgt. Mensen die per vergissing te veel krijgen, melden zich niet. Het is statistisch onmogelijk dat niemand te veel krijgt. Daar liggen dus nog een paar bommetjes. Zodra pensioenmisbruik aan het licht komt zal onze overheid een opsporingsbrigade organiseren om zulke gevallen te vinden: dat wordt weer een bijkomende pleisteradministratie.

Het is heel goed dat onze maatschappij de welvaart herverdeelt. Maar is ons 70 jaar oude sociaal huis, met vele koterijen en lekken, niet aan vervanging toe? Moeten de uitkeringen niet eenvoudiger en eerlijker worden?

Moeten we de financiering ervan ook niet aanpassen? Robots en computers vervangen steeds meer het werk van mensen waardoor er in ons land steeds minder jobs zijn die belastingen verdragen. De belastingen en sociale zekerheidsbijdragen die de overheid aan zichzelf betaalt voor de overheidstewerkstelling en voor de gesubsidieerde tewerkstelling zoals het onderwijs en de zorg dragen netto niets bij tot de inkomsten van de overheid: het is een “broekzak-vestzak” operatie. Het systeem wordt door de andere werkenden gedragen. Daarom zal in de toekomst de financiering van de sociale zekerheid via belasting op het loon steeds meer vervangen worden door bijkomende belasting op de (hier verkochte) producten die gemaakt worden door machines/robotten. De toegevoegde waarde komt nu immers steeds minder van de arbeid van mensen en steeds meer van de arbeid van robotten en machines.

Dat betekent dat het belangrijk wordt dat degenen die genieten van onze sociale zekerheid hun geld in ons land opdoen, zodat de BTW die ze betalen mee onze sociale zekerheid financiert. Kindergeld of pensioenen betalen in het buitenland, wordt dan fout beleid.