VIDEO. Eerste individuele waterzuiveringsinstallaties aangelegd in Bilzen

In opdracht van de stad Bilzen is Riopact gestart met de aanleg van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater. Eerst worden de twee prioritaire zones aangepakt.

JoGe

“Er belandt nu nog 17 procent van al het afvalwater ongezuiverd in onze waterlopen”, zegt schepen van milieu Veerle Schoenmaekers. “Met het zoneringsplan, waarop aangeduid staat welke woningen aangesloten zijn op het zuiveringsnetwerk van Aquafin en waar het vaak in landelijk gebied niet haalbaar is om woningen aan te sluiten op het rioleringsstelsel kunnen we nu aan de slag. Hier in Berenbroek - Eigenbilzen worden vanaf vandaag de eerste zogenaamde IBA’s geplaatst.”

De plaatsing wordt gefinancierd door de stad. “We hebben gekozen voor een collectieve aanpak. Nog voor het einde van het jaar worden er 16 IBA’s geplaatst, daar komen er nog een 30-tal bij voor 202”, verduidelijkt burgemeester Frieda Brepoels. “De kost per installatie bedraagt 6.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid 3.500 euro subsidieert. Wij vullen de rest van het bedrag aan. De bewoners moeten enkel tussenkomen in de aansluitkosten. Het beheer houden we ook in eigen handen, zo zijn we zeker dat het gezuiverde water voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen.”

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio