© Shutterstock

Een doel voor ogen? Dan blijf je langer jong

Een duidelijk levensdoel voor ogen hebben, kan mensen helpen om hun onafhankelijkheid te behouden naarmate ze ouder worden en dat heeft een positieve impact op hun gezondheid. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de universiteit van Harvard, verschenen in het vakblad JAMA Psychiatry.

vwh

Een team wetenschappers analyseerde data uit een langlopend onderzoek waaraan duizenden volwassenen deelnamen. Tijdens de studie moesten de proefpersonen, allemaal ouder dan vijftig jaar, in 2006 en 2010 een vragenlijst invullen over hun gezondheid en levensdoelen. Daarnaast werden ook fysieke testen uitgevoerd die onder meer hun loopsnelheid en gripsterkte maten.

Ruim 4.486 mensen voldeden aan het begin van de studie aan een goed functionerende gripsterkte, maar bij 9,5 procent van de deelnemers ging de sterke in de daarop volgende jaren achteruit. Het wandeltempo zat aanvankelijk perfect bij 1.500 proefpersonen, maar bij bijna de helft vertraagde de pas tijdens de resterende studieperiode.

Verjongend effect

Toen de onderzoekers de fysieke veranderingen vergeleken met de antwoorden van de deelnemers, vonden ze een belangrijke link. De personen met een hoger doel in het leven hadden een 13 procent minder kans om een zwakke gripsterkte te ontwikkelen en liepen 14 procent minder risico om op termijn langzamer te gaan wandelen. Meer nog: bij sommige mensen werden hoge doelstelling geassocieerd met een toename van de loopsnelheid over de jaren, wat hun lichamelijke leeftijd met 2,5 jaar verjongde.

“Deze bevindingensuggereren dat een doel een belangrijke rol kan spelen bij het behoud van lichamelijke functies bij oudere volwassenen”, concluderen de vorsers. “Mensen met een hoger doel zijn proactiever in het onderhouden van hun gezondheid, hebben een betere impulscontrole en doen gezondere activiteiten,” staat er nog.

Meer over Gezondheid

Niet te missen