© Lisa Van Damme; LVD

“Broeders van Liefde zullen zich wel schikken naar mening van Vaticaan”

Broeder René Stockman, de algemene overste in Rome van de Broeders van Liefde, zegt in de Italiaanse katholiek geïnspireerde krant “Avvenire” dat “een van de drie Belgische broeders uit het bestuur van de instellingen van de Broeders van Liefde zich in een verklaring volledig achter het leergezag van de kerk heeft geschaard”. Stockman, die het niet eens is met het euthanasiestandpunt van de Belgische afdeling van de Broeders van Liefde, heeft er alle vertrouwen in dat ook de twee andere medebroeders volgen. Dat meldt Kerknet donderdag op zijn website.

Het Vaticaan had de instemming van de Belgische afdeling gevraagd naar aanleiding van de nieuwe visietekst uit maart laatstleden van de groep Broeders van Liefde in België over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Die visietekst is volgens de Congregatie voor de Geloofsleer onverenigbaar met de leer van de kerk.

Broeder Stockman wijst in de Italiaanse krant op het onderscheid tussen de congregatie van de Broeders van Liefde, gevestigd in België, en hun organisatie die de gezondheidsinstellingen beheert. In het bestuur van die organisatie zetelen de drie broeders. De meerderheid van de leden bestaat uit leken. De Belgische algemene overste meldt dat de raad van bestuur van de psychiatrische instellingen op 11 september overlegt over het standpunt van de organisatie. “Maar indien zij deze richtlijn niet volgen dan kunnen deze instellingen niet langer tot onze orde behoren. Ik heb daarover met de Staatssecretaris Pietro Parolin gesproken en die heeft mij bevestigd dat er hierover geen compromis mogelijk is. Het zou betekenen dat deze structuren in de toekomst niet meer door onze congregatie kunnen erkend worden, hoe pijnlijk die beslissing ook zou zijn.”

Broeder René Stockman erkent dat de Belgische broeders en hun instellingen door het seculiere klimaat in ons land sterk onder druk staan.

(belga)