Toxicoloog over eiercrisis: "We flirten met de veiligheid"

“We hebben de juiste weg gevolgd.” Met die bewoordingen heeft Herman Diricks, de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), maandagavond in de studio van Terzake de houding van zijn instelling verdedigd in het fipronil-dossier tussen 2 juni, toen de eerste melding van de aanwezigheid van het giftig product in de voedselketen, en vandaag.

Zowel inzake de procedures bij de aanpak van het probleem als inzake de communicatie over het probleem naar het grote publiek bleef Diricks volhouden dat het FAVV zich niets te verwijten heeft.

De baas van het FAVV werd geconfronteerd met een uitspraak van toxicoloog prof. Jan Tytgat die eerder op de avond gesteld had dat de norm voor het ‘maximum residu level’ 0,05 mg/kg is en niet 0,72 mg/kg wat het FAVV als de Europees grenswaarde hanteert. Diricks hield vol dat het FAVV de Europese norm gebruikt “die door de Europese Commissie is gevalideerd en die door alle EU-lidstaten wordt gebruikt”. Diricks zei dat hij bereid was de nodige bijkomende informatie aan de toxicoloog van de KU Leuven te bezorgen, omdat er volgens hem mogelijk sprake is van een misverstand.

Diricks zei ook dat het FAVV werkt aan een lijvig dossier voor de ministers van de federale regering om alle stappen uit te leggen die door het FAVV genomen zijn in de fipronilcrisis sinds begin juni. “We zullen alles uitleggen wat we gedaan hebben”, zei Diricks, die benadrukte dat het FAVV “niets heeft willen verstoppen, maar enkel naar buiten kwam me correcte en relevante informatie.”

Tytgat: "Minder positief dan vanmiddag"

De tests hebben toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven niet gerustgesteld. "Wanneer je refereert naar een grenswaarde van 0,72 mg/kg kan je inderdaad zeggen dat de resultaten zeer gunstig zijn", zegt hij. "De slechtste staal van 0,092 mg/kg ligt daar immers een stuk onder. Maar alles hangt dus af van de norm die je hanteert. Je kan absoluut niet meer zeggen dat we ver onder de grens zitten, want zo is het niet. We flirten met de veiligheidsgrens."