© Photo News

FAVV: “Resultaten tot vandaag bevestigen geen gevaar voor volksgezondheid”

In het kader van het fipronildossier werden door voedselagentschap FAVV een aantal bedrijven preventief geblokkeerd. Uit analyses van genomen monsters, blijkt ‘geen enkel gevaar voor de volksgezondheid’, klinkt het in een persbericht.

rdc

Het FAVV zegt blokkeringen en monsternemingen te hebben gedaan bij zowel legbedrijven als opfok- en vermeerderingsbedrijven. “De absolute prioriteit waren de legbedrijven omdat de productie van de eieren aan de consument geleverd worden”, klinkt het in een persbericht.

In het totaal werden preventief 86 pluimveebedrijven geblokkeerd, waaronder 48 legbedrijven. Momenteel zijn er nog 51 bedrijven geblokkeerd, waarvan 22 legkipbedrijven. Gisteren waren dat er nog 57, er zijn dus intussen 6 bedrijven vrijgegeven.

© Photo News

Het maximaal gehalte aan fipronil in de analyses bedraagt tot nu toe 0,092 mg/kg. Dat is ver beneden de Europese grenswaarde van 0,72 mg/kg.

”Het FAVV doet er alles aan om deze resultaten zo snel mogelijk te bekomen om een volledig globaal beeld te kunnen geven maar is daarvoor afhankelijk van externe laboratoria”, klinkt het. ”Daarenboven is er volop een extra monitoringprogramma opgestart bij alle niet-verdachte leghenbedrijven. Het gaat hier om ongeveer 200 leghennenbedrijven. Ook zij worden dus uit voorzorg gecontroleerd op fipronil.”

Het FAVV werd door de bevoegde ministers om een gedetailleerd verslag gevraagd en bereidt dit nu voor.

Meer over Federaal Voedselagentschap