“Ban alle diesels uit de stad”

Print
“Ban alle diesels uit de stad”

Tegen 2020 moeten alle dieselwagens geweerd worden uit onze steden. Dat is wat milieuorganisatie Greenpeace voorstelt, zo schrijft De Morgen. Ze krijgt bijval van Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

“Dieselwagens aanpassen zal niet voldoende zijn. En dieselwagens weigeren op momenten dat de uitstoot hoog is, ook niet. Er moet een structureel verbod komen op dieselwagens”, oordeelde een Duitse rechter vrijdag.

“Volledig terecht”, stelt Joeri Thijs van milieuorganisatie Greenpeace. “Wij pleiten ervoor om ook bij ons alle dieselwagens tegen 2020 uit de steden te bannen. Want de gevolgen van die hoge uitstoot zijn groot. Het gas irriteert de luchtwegen en de ogen en op lange termijn lokt het hart- en vaatziekten uit. Bovendien draagt het bij tot de vorming van ozon en fijn stof.”

“Europa heeft de maximumgrens voor NO2 in 2010 op 40 mg per vierkante meter op jaarbasis gelegd. De Vlaamse Milieumaatschappij voert geregeld metingen uit en dan zien we dat we op veel plaatsen in Vlaanderen erboven zitten”, stelt Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Bij Febiac, de federatie van de auto-industrie, zien ze een volledige dieselban niet zitten.