Vakbonden woedend om afschaffing vaste benoemingen: vanaf september “alle nodige acties” om beslissing tegen te houden

Print
Vakbonden woedend om afschaffing vaste benoemingen: vanaf september “alle nodige acties” om beslissing tegen te houden

Foto: Belga

De minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) slaagt er niet in om een geloofwaardig beleid te voeren tegenover zijn personeel. Dat zegt ACV Openbare Diensten. De vakbond zal vanaf begin september “alle nodige acties” ondernemen om de regeringsbeslissing tegen te houden.

Tijdens haar begrotingsconclaaf heeft de regering beslist om komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en enkel nog ambtenaren te benoemen in zogenaamde gezagsfuncties. “Die beslissing is in strijd met het regeerakkoord. Daarin wordt namelijk net voorzien dat de mogelijkheid om contractuelen tewerk te stellen beperkt zou worden”, zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten.

In de aanloop naar het begrotingsconclaaf vernam ACV Openbare Diensten van de kabinetschef van minister Vandeput dat het overheidspersoneel bij de begrotingsopmaak geen negatieve maatregelen hoefde te verwachten. “Dat blijkt nu helemaal anders uit te draaien. De beslissing komt dan ook nog eens bovenop de harde besparingen die de regering al oplegde aan de federale overheid. Zo werden de personeelskredieten met 10 procent verminderd en de werkingskredieten met 20 procent”, aldus Hamelinck.

Vakbonden woedend om afschaffing vaste benoemingen: vanaf september “alle nodige acties” om beslissing tegen te houden
Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. Foto: BELGA

ACV Openbare Diensten begrijpt niet dat de minister van Ambtenarenzaken er niet in slaagt om negatieve maatregelen tegenover het personeel tegen te houden, zeker aangezien ze in strijd zijn met het regeerakkoord. “Heeft de minister zijn personeel dan niet verdedigd? Laat het hem koud, is hij onverschillig? We zijn ook boos dat het kabinet van de minister ons verkeerd heeft ingelicht.”

“Of gaat het om een symbooldossier waarbij N-VA meer greep probeert te krijgen op het openbaar ambt?”, vraagt Hamelinck zich af. “We vragen ons namelijk af wat gezagsfuncties nu juist zijn. Oefenen de ambtenaren van Financiën gezagsfuncties uit? En die van Buitenlandse Zaken? Van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken? De inspectiediensten en controlediensten? Zo’n aanpak is gewoon onverantwoord.”

De vakbond overweegt acties in september. Welke acties dat zijn, bekijkt de vakbond na de zomervakantie.