Reacties op begrotingsakkoord: “Ruim onvoldoende”, maar evengoed “applaus”

Print

Het kernkabinet heeft akkoord gesloten over de begrotingscontrole en een hele resem fiscale maatregelen goedgekeurd. Een overzicht van de reacties.

Groen: “Muizenstapje richting fiscale rechtvaardigheid”

Groen zegt teleurgesteld te zijn. “De noodzakelijke operatie rechtvaardigheid blijft uit, en er is niet één maatregel inzake milieu en klimaat. Dit blijft de blinde vlek van de regering”, aldus fractieleider Kristof Calvo.

Reacties op begrotingsakkoord: “Ruim onvoldoende”, maar evengoed “applaus”
Foto: BELGA

De effectentaks is volgens Groen een “muizenstapje” richting rechtvaardige fiscaliteit. “Wie meer dan 500.000 euro op effectenrekening heeft, moet amper bijdragen. De maatregel lijkt ook eenvoudig te omzeilen. Hiermee zal de roep naar fiscale rechtvaardigheid niet verdwijnen”, zegt Calvo.

Groen wijst ook op de negatieve gevolgen van de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. “In theorie klinkt dit allemaal goed, maar in de praktijk zijn er heel wat verliezers: meer tijdelijke en deeltijdse job met slechte uren en laag loon, maar ook steeds meer burn-out en ziekte. Overuren kloppen en moeten bijverdienen wordt steeds meer de norm en dat is geen goede zaak.”

De financiering van de maatregelen blijft volgens Groen de achilleshiel van deze regering. “De regering lijkt zich rijk te regelen, maar de verwachte inkomsten worden keer op keer niet gehaald. Het is zeker nog uitkijken naar de details van het akkoord, bijvoorbeeld alle besparingen waar men nog niet over spreekt”, aldus Calvo.

Vlaams Belang stelt zich vragen bij de “meerwaarde van de N-VA”

“De N-VA, die zich voor de camera’s aanvankelijk steeds hard opstelde in het Arco-dossier, zwijgt nu in alle talen, gaat door de knieën en werkt stilzwijgend mee aan wat in feite gelegaliseerde diefstal is”, zegt Vlaams Belang. “CD&V haalt haar slag thuis.” doelt hiemeer op het fonds van 600 miljoen euro dat wordt opgericht om de gedupeerde Arco-spaarders te vergoeden.

Reacties op begrotingsakkoord: “Ruim onvoldoende”, maar evengoed “applaus”
Foto: BELGA

Ook in het dossier van de mystery calls kon N-VA niet het verschil maken, stelt de oppositiepartij vast. “We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?, vroeg een N-VA-kamerlid zich hierover nog terecht af eerder deze maand. Jammer genoeg blijkt voor de zoveelste keer dat er op een paar weken tijd heel wat kan veranderen, aangezien de regering de mystery calls nu gewoon zal invoeren. Men beliegt met andere woorden gewoon zijn eigen achterban.”

Van stappen naar rechtvaardige en transparante fiscaliteit is geen sprake volgens Vlaams Belang. “De veelbesproken taks op effectenrekeningen van boven 500.000 euro is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Professor fiscaal recht Michel Maus bevestigt dat ook.”

“Na het bekijken van dit zomerakkoord kan men zich de vraag stellen wat de N-VA nog in deze regering doet of wat haar precieze meerwaarde er in is”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Naar het verschil met haar traditionele coalitiegenoten MR, CD&V en Open Vld is het zoeken met een vergrootglas.”

NSZ deels tevreden

“Applaus voor de verlaagde vennootschapsbelasting, uitbreiding van de flexi-jobs en hervorming van de proefperiode”, klinkt het in een eerste reactie. NSZ is minder te spreken over de belasting op de effectenrekeningen, de vrijstelling op spaargeld die verlaagd wordt en de introductie van mystery calls.

NSZ maakt zich sterk dat driekwart van de vennootschappen meer zal investeren (in personeel, machines, uitbreiding, ...) eens de vennootschapsbelasting verlaagd is naar 20 procent. Dat bleek uit een bevraging van de ondernemersorganisatie waaraan eind vorig jaar 940 zaakvoerders van vennootschappen hebben deelgenomen.

Dat die verlaagde vennootschapsbelasting wordt gecompenseerd door een minimumbelasting van 7,5 procent voor multinationals die anders via fiscale spitstechnologie amper belastingen moeten betalen, vindt NSZ “niet meer dan billijk”.

Verder valt volgens de ondernemersorganisatie toe te juichen dat het kopen van aandelen fiscaal wordt gestimuleerd. “Het enorm contingent spaargeld in ons land moet op die manier meer gebruikt worden om aandelen te kopen en dus te investeren in bedrijven.” NSZ is ook enthousiast over de uitbreiding van de flexi-jobs van de horeca naar de kleinhandel en over de hervorming van de proefperiode.

Minpunten vindt NSZ de taks op effectenrekeningen waar 500.000 euro of meer op staat. “Evenmin slim gezien is dat de vrijstelling op spaargeld naar beneden gaat. Nu moet een spaarder met tot 1.880 euro intresten geen roerende voorheffing betalen, maar binnenkort geldt die vrijstelling nog maar tot 940 euro intresten. Op die manier worden zelfstandigen, die om een fatsoenlijk pensioen te hebben vaak extra moeten sparen tijdens hun loopbaan, gestraft.”

Dat er weldra mystery calls uitgevoerd kunnen worden om na te gaan of er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt, vindt NSZ totaal onzinvol. “Solliciteren is geen spelletje en kost ondernemingen aardig wat tijd.”

Bouwsector: “Akkoord geeft meer zuurstof ”

De bouwsector klinkt over het algemeen tevreden. De lastenverlaging kan helpen om een einde te maken aan de jobvernietiging in de sector, zeggen de Confederatie Bouw en Bouwunie in een gezamenlijk persbericht. “Het akkoord geeft meer zuurstof aan de bouw”, stellen ze.

De bouw is al lang vragende partij voor een lastenverlaging. De voorbije jaren daalde het aantal werknemers in loondienst bij Belgische bouwbedrijven. Ze werden vervangen door (goedkopere) werknemers die vanuit het buitenland naar België gedetacheerd worden. Een loonlastenverlaging met 6 euro per uur zou de komende jaren 20.000 banen kunnen redden en zowat 25.000 extra banen kunnen creëren, stelde de Confederatie Bouw een maand geleden nog.

De sector kijkt dan ook uit naar de lastenverlaging die vanaf 2018 zal worden doorgevoerd. Hij begrijpt dat die omwille van de begrotingskoers gefaseerd zal verlopen, maar dringt toch aan om “zo snel mogelijk een loyaal concurrentieel evenwicht op de bouwwerven te herstellen”. Een lastenverlaging heeft immers heel wat terugverdieneffecten, klinkt het: “bouwbedrijven winnen aan competitiviteit, creëren extra jobs en financieren op die manier de staatskas”.