Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?

Print
Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?

Foto: BELGA

Het was een moeilijke bevalling, maar er is een akkoord over de begroting en een hele resem fiscale hervormingen. De focus van dat akkoord is een verlaging van de vennootschapsbelasting, de activering van onze enorme berg spaargeld én een eerlijke fiscaliteit met als orgelpunt: een klein miljonairstaks’je. Het is een akkoord waar alle partijen hun slag thuis mee lijken te halen, maar evengoed klinkt er meteen kritiek. “Een zomerakkoord met een aantal koele briesjes”, zegt Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB.

De verlaging van de vennootschapsbelasting was een absolute must voor de N-VA. De taks op effectenrekeningen- een opvallend linkse eis van de CD&V - komt er ook, al is die eerder symbolisch. Premier Michel die wou dan weer een ‘stimulans om te investeren in de echte economie’ en om het slapende spaargeld te activeren. “Het gaat om een maatregel Michel-De Croo, naar analogie met de wet Cooreman-De Clercq”, legt de premier uit. Daarmee haalt ook de Open VLD van vicepremier Alexander De Croo haar slag thuis.

Minister Peeters wint dan weer de strijd betreffende zijn mysterycalls. Die komen er, doch onder strikte voorwaarden. “Een heksenjacht kan niet de bedoeling zijn”, klonk het deze ochtend.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting voor kmo’s wordt verlaagd van 25 naar 20 procent, voor grote ondernemingen daalt het tarief volgend jaar van 34 naar 29 procent. En in 2020 daalt die belasting voor grote bedrijven tot 25 procent. Dit tarief is nog hoog, momenteel staan we op de derde plaats in de OESO-ranglijst. Alleen in de VS en in Frankrijk gelden er nog hogere belastingtarieven. Zowel president Trump als Macron hebben al aangekondigd die te willen verlagen waardoor ons land dreigt op de eerste plaats te komen.

Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?
Meer belastingvermindering voor pensioenspaarders Foto: pol de wilde-corelio

Spaarboekjes en pensioensparen

De vrijgestelde rente op uw spaarboekje daalt van 1.880 naar 940 euro. Vooraleer u aan dat bedrag komt - aan de gewone basisrente van 0,15 procent - moet u wel ruim een miljoen euro hebben staan.

Tegenover deze maatregel staat dat de eerste 627 euro, verdiend uit aandelen, vrijgesteld wordt van belastingen.

Ook voor pensioenspaarders verandert er wat. Wie jaarlijks 940 euro stortte kreeg een belastingvermindering van 30 procent of 282 euro. Nu krijgen pensioenspaarders een tweede optie om 1200 euro te stortten en 25 procent terugtrekken, concreet is dat 300 euro belastingvermindering.

Een klein miljonairstaks’je

Voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft, komt er een heffing van 0,15 procent. De taks is echter van symbolische aard. Deze is zo laag, dat er geen risico is op kapitaalvlucht uit ons land, maar slagkrachtig is deze ook niet. Minister Kris Peeters stelde wel dat deze 250 miljoen euro per jaar zou opleveren.

Concreet: wie een effectenportefeuille van 1 miljoen euro bezit, zal 750 euro effectentaks moeten betalen. Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB, noemde de maatregel al “windowdressing”.

Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?
Foto: BELGA

Flexi-jobs, jobs, jobs...

Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk. “Sectoren waar ook veel jongeren werk gaan vinden”, stelt Peeters in De Ochtend. Vanaf 2018 komen er lastenverlagingen in de strijd tegen sociale dumping in de bouwsector. Daarnaast is sprake van een herinvoering van de proefperiode en van de aanmoediging van startersbanen.

Mensen die 4/5e werken zullen per maand tot 500 euro onbelast mogen bijverdienen. Dit kunnen allerhande activiteiten en klusjes zijn: van helpen in de voetbalkantine, uw woning Airbnb’en of - pakweg - rijden als Uber-chauffeur.

En wat met de begroting?

Wat de begroting betreft, raakte de regering het voor 2018 eens over een inspanning van 0,6 procent van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro. In lijn met de besliste maatregelen werden ook al de grote lijnen voor de begroting van 2019 getrokken. Het evenwicht op de begroting wordt vooruitgeschoven. “Europa legt ons dat niet op. We gaan voort met de sanering, de structurele hervormingen en de aanpak van de schuldenlast”, aldus nog premier Michel.

Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?
Foto: Photo News

Arco depolitiseren

Minister Peeters stelde het dossier Arco te willen “depolitiseren” door Belfius te privatiseren. De regering gaat 50 procent van de aandelen op de markt brengen. De opbrengst daarvan zal in een fonds gestoken worden. Dat fonds zal op zijn beurt Arco-gedupeerden een voorstel doen om een deel van hun verloren gelden terug te betalen. Concreet? “We mikken op 40 procent”, aldus minister Peeters.

Agreement #begov

De eerste minister reageert verheugd op het akkoord over de “grote hervormingen die perfect in lijn liggen met het regeerakkoord”. Het gaat over “nieuwe hervormingen die de middenklasse, de mensen die werken en de sociale cohesie ten goede komen”. Zo werden maatregelen genomen over de aftrek van kosten voor opvang en de automatische toekenning van sociale rechten. Er is ook sprake van een handicapplan.

In totaal raakte de regering het eens over een veertigtal nieuwe maatregelen. Ze zal Kamervoorzitter Siegfried Bracke vragen dat ze het akkoord donderdag in het parlement kan voorstellen, bijvoorbeeld in een verenigde commissie.

“Deze begroting en structurele hervormingen stemmen overeen met het DNA van deze regering: jobs, jobs, jobs en erg sterke sociale maatregelen. Onze burgers kunnen de vruchten plukken van de resultaten van de voorbije drie jaar”, aldus nog de premier.

Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?
Foto: BELGA

Kritiek op “symbolische” taks en “zomerakkoord met fris briesje”

De effectentaks uit het begrotingsakkoord stelt niet zoveel voor. Dat zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) woensdagochtend in een reactie. “Ik vraag mij af waarvoor al die poespas van de voorbije dagen nodig was”, aldus Maus.

Wat betekent het begrotingsakkoord voor u?
Michel Maus Foto: BELGA

“Op een portefeuille van 1 miljoen euro moet 750 euro effectentaks betaald worden. Trek daar 180 euro belastingvermindering op dividenden van af, en uiteindelijk kom je uit op 570 euro effectentaks op een portefeuille van een miljoen euro. We hoeven dus niet te vrezen voor een kapitaalvlucht. Het tarief is van homeopathische aard”, aldus Maus. Om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen is de effectentaks volgens de professor “window dressing”. “Maar er is wél een belangrijke symbolische stap gezet, het pad is ingeslagen. Dit kan perspectieven bieden op lange termijn.”