Minister Gatz wil meer privégeld voor cultuur

Print
Minister Gatz wil meer privégeld voor cultuur

Foto: BELGA

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil meer private middelen naar de cultuursector laten stromen. De Open Vld-minister heeft een conceptnota klaar met daarin een batterij aan instrumenten. Zo moet er een ‘Cultuurbank’ komen die zorgt voor financiële producten op maat van de cultuursector en voor een kunstkoopregeling waarbij particulieren kunstwerken op afbetaling kunnen kopen. Verder is het de bedoeling het schenken van kunstwerken te vergemakkelijken en giften en (bedrijfs)mecenaat voor de cultuursector te stimuleren.

De plannen van minister Gatz staan allemaal in de conceptnota “Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector” die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Centraal staat de ambitie om de cultuursector te ondersteunen met extra middelen vanuit de privé. Het gaat om “aanvullende” middelen. Ze komen dus niet in de plaats van de klassieke cultuursubsidies. Die blijven nodig. “Subsidies blijven de garantie voor innovatie, talentontwikkeling, experiment en participatie”, aldus minister Gatz.

Gatz schuift in zijn nota vier speerpunten naar voor: een ‘Cultuurbank’, een fiscaal beleid op maat, een Cultuurloket en cross-sectorale samenwerking.

De Cultuurbank moet bestaan uit een netwerk van financieringspartners die financiële producten op maat van de cultuursector uitwerken. Er komt ook een kunstkoopregeling waarbij particulieren een kunstwerk van een levend kunstenaar op afbetaling kunnen aankopen. De Cultuurbank moet operationeel zijn in de loop van 2018.

Op fiscaal vlak wil Gatz de bestaande regeling rond het schenken van kunstwerken verruimen. Nu al kunnen erfgenamen bij een overlijden de successierechten geheel of gedeeltelijk betalen door de schenking van kunstwerken. In de toekomst wil Gatz het voor erflaters mogelijk maken om al tijdens hun leven afspraken te maken met de Vlaamse belastingdienst over de ‘inbetalinggeving’ van hun kunstwerken. Verder wil de nota giften en (bedrijfs)mecenaat voor de cultuursector aanmoedigen. Het is nog niet echt ingeburgerd in Vlaanderen, maar bedoeling is om ‘geven aan cultuur’ te stimuleren.

Het bestaande Kunstenloket zal in 2018 omgevormd worden tot het Cultuurloket voor de hele cultuursector.

Tot slot wil Gatz met zijn nota de cross-sectorele samenwerking aanmoedigen. De cultuursector moet over het muurtje durven kijken en durven samenwerken met actoren buiten sector, is de redenering.