Bij het Brusselse parket loopt een onderzoek naar een gekend advocaat voor valsheid in geschrifte

Print
Bij het Brusselse parket loopt een onderzoek naar een gekend advocaat voor valsheid in geschrifte

Foto: Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Bij het Brusselse parket loopt een onderzoek naar een gekend Brussels advocaat omdat die vermoedelijk documenten vervalst heeft in een procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Met die documenten zou de advocaat geprobeerd hebben zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen. Dat heeft Belga uit betrouwbare bron vernomen. Het Brusselse parket bevestigt dat er een onderzoek is geopend maar geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Het was het federaal parket dat de kat de bel aanbond aangezien de advocaat optrad in een van hun dossiers. De advocaat verdedigde meer bepaald Jamal E.H., een 40-jarige Algerijn die beschouwd werd als het kopstuk van een criminele organisatie die op grote schaal valse identiteitsdocumenten maakte, en daarvoor in mei 2017 veroordeeld werd tot zeven jaar cel.

Jamal E.H. ging daartegen in beroep en in afwachting van zijn proces in beroep diende zijn advocaat tweemaal een verzoek tot vrijlating in. Bij die verzoeken voegde de advocaat telkens de verklaring van een vrouw die zogenaamd verklaarde dat E.H. bij haar kon verblijven. De KI liet E.H. niet vrij maar het federaal parket vond een en ander verdacht. Vooral het feit dat E.H. vanuit de gevangenis relaties zou hebben met twee verschillende vrouwen, wekte verwondering.

Beide dames werden verhoord en verklaarden dat zij de Algerijn helemaal niet kenden en nooit hadden verklaard dat hij bij hen mocht logeren. Ze verklaarden ook dat ze in het verleden wel E.H.’s advocaat hadden geconsulteerd en dat die een kopie van hun identiteitsbewijs had genomen.

Voor het federaal parket waren die verklaringen voldoende reden om te vermoeden dat de zogenaamde verklaringen van de vrouwen die de advocaat voor de KI had neergelegd, vals waren en het Brusselse parket op de hoogte te brengen.

Dat Brusselse parket bevestigt intussen dat er een onderzoek loopt maar geeft voorlopig geen verdere commentaar. Ook de betrokken advocaat wenste geen commentaar te geven.

(belga)