“235 extra doden door hittegolf in juni”

Print
“235 extra doden door hittegolf in juni”

Foto: Photo News

Brussel -

Tijdens de hittegolf eind vorige maand is in ons land een lichte toename van 13 procent van het aantal sterfgevallen waargenomen in alle leeftijdsgroepen van de bevolking. De groep van 85-plussers betaalde de grootste tol, met een geschatte oversterfte van 17 pct, hetzij 127 extra overlijdens op een totaal van 235 sterfgevallen die aan de extreme weersomstandigheden te wijten zijn. Dat blijkt uit de gegevens van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

De hittegolf duurde van 19 en 25 juni en werd gekenmerkt door erg hoge temperaturen en ozonconcentraties. In totaal werden voor deze periode 2.080 sterfgevallen geregistreerd, terwijl er 1.845 werden verwacht. De zogeheten oversterfte wordt gemeten namelijk door het aantal effectieve sterfgevallen te vergelijken met het aantal verwachte sterfgevallen op basis van de sterfte in de afgelopen vijf jaar (2012-2016).

De oversterfte was vooral hoog op 22 juni 2017. Het was de vierde dag om rij met temperaturen boven de 30 graden Celsius en ozonconcentraties van meer dan 120 microgram. Alleen al deze dag werden 109 extra overlijdens geteld: + 19 overlijdens bij de 0-64 jarigen, + 42 overlijdens bij de 65-84 jarigen en + 48 overlijdens bij de 85-plussers.

Personen op leeftijd zijn de gevoeligste groep voor hittegolven, omdat zij vaker te kampen hebben met hartproblemen, dehydratatie en irritatie van de luchtwegen. Ouderen voelen de omgevingswarmte of een dorstgevoel veel minder goed aan. Anderzijds zijn de zweetklieren minder efficiënt, waardoor zweet minder goed verdampt en het lichaam minder goed afkoelt.

(belga)