Smokkelen met de huifkar

Print

Foto: Sylvain Sleypen

Dilsen-Stokkem - Elke zondag in juli en augustus heeft van 9 tot 14 uur de Stokkemse smokkelmarkt plaats. De nabijheid van Nederland, het veerpont en de Maas zorgen samen met de marktkramers voor het smokkelgevoel.

De Stokkemse smokkelmarkt is een traditie geworden in juli en augustus. Gezellige terrasjes, leuke marktkramers en vooral een ontmoetingsplaats op zondagochtend.
Al kuierend door het Loonse stadje kom je naast vlagversieringen ook de typische rieten mandjes tegen. Dit wijst op het feit hoe belangrijk de rietnijverheid voor Stokkem in het verleden was.
In 1913 was er zelfs het voorstel om een treinverbinding tot stand te brengen tussen Stokkem en Leuven en dit voor de afvoer van stoelen, manden en obuskokers.
Vandaag behoort het ambacht mandenvlechten eerder tot de hobbysfeer.
Wanneer we met de huifkar vertrekken vanaf het oude stadhuis is de eerste vraag waarom er geen paarden de huifkar trekken.
Het antwoord is simpel. Onze tocht gaat doorheen de uiterwaarden van de Maas en de hier aanwezige Konikspaarden hebben niet graag concurrenten in hun graasgebieden. We steken de fietsdijk over. Met zijn 160.000 fietsers per jaar spreken we hier over één van de drukste Limburgse routes. Bij het doorkruisen van Negenoord krijgen we uitleg over de diverse kruiden en het Maaslands kruidenzout. De nieuwe uitkijktoren biedt een wijds zicht tot in Nederland.
Een tijdje volgt de huifkar het spoor van de bevers. Omgelegde bomen en beverchips maken duidelijk dat het hier om een zestal beverfamilies gaat.
De oude Maasarmen, die na de diverse overstromingen een eigen weg gezocht hebben zijn relicten uit het verre en nabije verleden. Nederland en de grens zijn nooit ver af. Neen, de grens is niet het midden van de Maas ,maar wel de thalweg. Dit is de verbinding van de diepste punten.
De toeristen in ons midden die uit Brugge, Zeeland of andere verre oorden komen kunnen zich niet voorstellen waarom de grens door de wisselende waterstand van de Maas zich steeds op een andere plek bevindt.
Het veerpont tussen Berg en Meeswijk is het enige internationale veerpont dat eigendom is van België en van Nederland. De karos van de Nederlandse koningin moet hier volgens de Maasverdragen kunnen overgezet worden.
De Maas en smokkelaars horen samen. Ook vandaag zijn er nog onderling grote prijsverschillen. Zelfs het invoeren van auto’s uit Duitsland en Nederland levert een aanzienlijk voordeel op.
De grensmaas is een internationaal water en zoals elders moet men ook hier dan ook taxfree kunnen shoppen.
De huifkar eindigt haar tocht te midden van de smokkelmarkt. Vrolijke muziek weerklinkt. Het bier wordt geproefd en de wekelijkse tombola maakt opnieuw een aantal gelukkigen.
Kortom wie het vakantiegevoel in Limburg wil opzoeken komt best naar de Stokkemse smokkelmarkt.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio