De Lustige Heivinken vertellen hun verhaal met verhalenroute

Print
Genk - Bij het knapenkoor De Lustige Heivinken heeft elk voormalig lid zo zijn eigen verhaal en ervaringen. Die zijn binnenkort te zien tijdens hun verhalenroute in het Casino Modern in Genk.

Geschiedenis
Elke vereniging heeft zo zijn geschiedenis, maar die van het knapenkoor De Lustige Heivinken is uniek te noemen om verschillende redenen: de St-Jansschool als bakermat met de congregatie van de Broeders van de Christelijke scholen, voornamelijk mijnwerkerskinderen die via het koor ongelooflijke kansen hebben kregen, huiscomponisten die muziek schreven voor het koor, een schrijver-conferentier, de bijzondere uitstraling in de regio, in Vlaanderen en in Europa, vier dirigenten-periodes met elk hun eigen stempel en verhaal.

Met stichter-dirigent Br. Majoor, (1930 tot 1945) traden ze al succesvol op. Toen al waren ze geregeld op de radio te horen. Tijdens de na-oorlogsperiode (1946 tot 1950) waarborgde de verdienstelijke Br. Michel het voortbestaan van het koor. En dan volgde de expansieve periode met Br. Arnold (1950-1977). Met hem kwam dé grote doorbraak. Onder zijn leiding kreeg het koor naam en faam. Dat gebeurde niet alleen in eigen regio, maar ook in Vlaanderen. Het koor werd zelfs internationaal gekend. Radio- en tv-opnames, concerten, recepties, buitenlandse reizen, uitgave van LP’s en singles, gemiddeld 50 optredens per jaar, ... Gedurende 27 jaar stond Br. Arnold ten dienste van kinderen.

Ook uniek was dat de man geen enkele muzikale opleiding genoot. Hij was een self-made-man met een bijzonder muzikaal aanvoelen, een leider, gedreven en met een tomeloze inzet. Zingen was voor hem een middel om kinderen goede kansen te geven, Een mooie stem was voor hem dus geen voorwaarde om Heivink te worden. Na het plotse overlijden van Br. Arnold in 1977 namen Jaak Jacobs en Moniek Draelants de touwtjes in handen. Trouw aan de geest van Br. Arnold volgde een merkwaardige verderzetting: vele concerten, buitenlandse reizen, de uitgave van verschillende LP’s en de realisatie van schitterende musicals.

Verhalen
Via De verhalenroute wil het koor de belevenissen verhalend weergeven over de vier periodes heen. Iedereen die ooit betroken was bij het knapenkoor De Lustige Heivinken heeft zo zijn eigen belevenissen, ervaringen en verhalen. Met het brochureboekje ‘De verhalenroute – De Lustige Heivinken vertellen hun verhaal’ kan men op eigen tempo en volgorde de locaties bepalen en bezoeken. De locaties hebben uiteraard alle een link met de historie van het knapenkoor, zoals het André Dumont-Mijngebouw, de Christus Koningkerk, het Parochiecentrum De Kring, het oude schoolgebouw van Stella Maris, de kapel van het vroegere klooster en de voormalige St.-Jansschool. De locaties en de route zijn duidelijk bewegwijzerd door de Wandelverniging De Heikneuters van Waterschei. Op elke plaats wordt - om het half uur - het programma gestart (14u - 14u30 - 15u- 15u30 - 16u- 16u30 - 17u) bestaande uit een visueel onderdeel, een vertelling én een muzikale omlijsting. Ga dus eerst naar het Casino voor info en de brochure.

De verhalenroute wordt uitgevoerd door ex-Heivinken, vertellers én muzikanten. In de folder staan per locatie het thema van de vertelling, de naam van de verteller en van de muzikant vermeld. De folder ontvang je bij de start in Casino Modern. Dus tijdig aan het Casino. De hele namiddag kan je je route opstarten. Zaterdag 23 september 2017 – tussen 13.30 uur en 17 uur – Verhalenroute: 8 locaties in de wijk Waterschei Genk. Startplaats: foyer Casino Modern,  A.Dumontlaan 2, 3600 Genk

Na de route: welkom in het Casino om je ‘eigen verhaal’ te vertellen! Ook de tentoonstelling is die dag te bezoeken in het Casino Modern.

Was je ooit lid van dit koor? Werd je nog niet gecontacteerd? Wij weten het graag! Contacteer gilbert.bongaerts@telenet.be of 089-381231 of 0485-765182

Foto 1
Op de vooravond van Kerstmis 1964 op bezoek in het Koninklijk Paleis bij Koning Boudewijn en Koningin Fabiola.

Foto 2
December 1965. Opnames in het Amerikaans Theater van het N.I.R. te Brussel. Kerstevocatie met Maurice Dean


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio