Steven Vandeput: “Ik heb altijd sauciskes in mijn auto”

Tweespraak: Steven Vandeput en Pascale Naessens

Steven Vandeput: “Ik heb altijd sauciskes in mijn auto”

Foto: Luc Daelemans

Duffel -

Als N-VA-minister Steven Vandeput (50) wordt geïnterviewd, gaat het doorgaans over Defensie en Ambtenarenzaken. Maar met foodie Pascale Naessens (48) erbij gaat het gesprek een totaal andere richting uit. Over worstjes eten in de ministeriële wagen, bijvoorbeeld. “Ik denk niet dat ik het toonbeeld ben van iemand die zich aan de voedingsregels houdt die Pascale voorschrijft”, zegt Vandeput. “Wat ze mij voorzetten, eet ik op.” Verder blijken Naessens en Vandeput - beiden duikers en zeilers - het verrassend vaak eens met elkaar.

“De vorige keer dat we mekaar zagen, was onderwater”, zegt de defensieminister wanneer Pascale Naessens arriveert aan het fort van Duffel. De vorige keer, dat was in oktober van vorig jaar, ...

Nieuwe Video's