© BELGA

Recordaantal vreemdelingen gedwongen uit ons land verwijderd in juni

In de maand juni zijn er 447 vreemdelingen gedwongen uit ons land verwijderd. Dat is het hoogste aantal sinds 2007. Van die repatriëringen waren er 156 die in een Belgische gevangenis zaten. “Ook dat is een absolute topmaand”, zegt staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij schrijft de recordcijfers toe aan zijn terugkeerprogramma dat op kruissnelheid draait en niet meer – zoals vorig jaar – geplaagd wordt door problemen op de luchthaven.

hannes cattebeke

Als het aantal gedwongen verwijderingen zich in de tweede helft van het jaar doorzet op het tempo van de voorbije zes maanden, dan zullen er dit jaar ongeveer 12.000 vreemdelingen worden gerepatrieerd. Dat is ook het streefcijfer dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had vooropgesteld. Vorig jaar klokte hij af op 10.900, “maar we werden toen een aantal maanden geplaagd door de problemen op de luchthaven, waardoor er veel repatriëringen niet konden doorgaan”.

Afgelopen maand waren er 447 gedwongen repatriëringen. Het is van 2007 geleden dat er meer mensen in één maand werden teruggestuurd. Toen behoorde Roemenië nog niet tot de EU en ging een groot deel van de gedwongen repatriëringen naar daar. Ongeveer een derde van de 447 repatriëringen waren gevangenen, die samen 4.663 maanden ofwel 386 jaar effectieve gevangenisstraf moesten uitzitten. “Onze focus ligt op die categorie, want dat is ook wat onze bevolking wil”, zegt Francken. De andere gerepatrieerden zijn mensen die volgens de Dublin-procedure worden teruggebracht naar het land waar ze het eerst asiel hebben aangevraagd of onderdanen van herkomstlanden waarmee België bilaterale akkoorden heeft afgesloten.

Herkomstlanden

“De werkgroep Terugkeer die we bij het begin van de legislatuur opnieuw hebben geïnstalleerd, levert resultaat op”, zegt Francken. “Er zijn ondertussen 600 plaatsen in de terugkeercentra waar de mensen vlak voor hun vertrek worden ondergebracht. Vroeger waren dat er maar 400. En de bilaterale akkoorden met de herkomstlanden die ik al ondertekende met onder meer Nigeria, Marokko en Irak werpen ook hun vruchten af.” Hoog op Franckens verlanglijstje voor soortgelijke contracten staan Algerije, Tunesië en Senegal.

Terugdrijvingen

Ook het aantal terugdrijvingen, zo’n tweehonderdtal per maand, zit dit jaar opnieuw in de lift. Het gaat om vreemdelingen die aan onze Schengengrenzen – doorgaans op de luchthaven – worden tegengehouden en binnen de 24 uur worden teruggestuurd. Alleen het aantal vrijwillige terugkeerders is dit jaar gedaald. Vorig jaar waren er van januari tot mei nog 2.062 vrijwillige terugkeerders. In diezelfde periode dit jaar waren dat er maar 1.731. Dat is slecht nieuws voor de staatskas, want wie uit eigen beweging terugkeert, kost ons land het minste geld. De daling weegt echter niet op tegen de stijging van de andere categorieën. Zolang er elke maand meer dan 1.000 vreemdelingen terugkeren, blijft Francken op koers om zijn streefcijfer te halen.