Brusselse regering gaat wel vol voor mystery calls tegen discriminatie werkzoekenden

Print
Brusselse regering gaat wel vol voor mystery calls tegen discriminatie werkzoekenden

Brusselse ministers Pascal Smet (l), Didier Gosuin en Guy Vanhengel. Foto: BELGA

De Brusselse regering heeft donderdag het ontwerp van ordonnantie van minister van Werk Didier Gosuin goedgekeurd waardoor de Brusselse sociale inspecteurs binnenkort kunnen optreden tegen bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie bij de aanwervingen. Ze kunnen daarbij beroep doen op zogeheten ‘mystery calls’ om de overtreders voor de rechter te kunnen brengen.

Het parlement zal zich na het reces over de tekst buigen. De ordonnantie maakt het mogelijk dat de sociale inspectie beroep kan doen op de techniek van ‘mystery calls’ of anonieme praktijktesten na klachten waarbij er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen het bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden. Dat betekent dat de techniek dus niet blind kan worden gebruikt.

Het ontwerp bestaat uit twee luiken. Het eerste zijn de praktijktests, waarbij twee gelijkaardige solicitaties naar een bedrijf gestuurd worden. Die verschillen slechts op één punt: de ene heeft een ‘autochtone’ naam en de andere een naam van vreemde afkomst. Het tweede heeft tot doel om na te gaan of een onderneming wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen. Dat gebeurt dan door het contacteren van het bedrijf met zo’n onwettelijke vraag.

Tien maatregelen

De ordonnantie vormt één van de tien maatregelen van de Brusselse regering tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt. De andere maatregelen voorzien onder meer in steun aan bedrijven die zich inzetten voor diversiteit.

Uit cijfers blijkt dat in het Brussels gewest de werkgelegenheidsgraad van mensen met een Belgische oorsprong met 71 procent gevoelig hoger ligt dan die van mensen met een andere Europese afkomst of van mensen uit het Midden-Oosten (lager dan 35 procent).

Op het federale niveau probeert minister van Werk Kris Peeters de forcing te voeren rond ‘mystery calls’. Hij heeft een voorontwerp van wet klaar dat hij de regering wil voorleggen. Maar coalitiepartners Open VLD en N-VA lopen niet warm voor de maatregel en ook de werkgevers vinden het niet aan de regering om dergelijke maatregelen op te leggen.