CD&V-senioren bezoeken Europagebouw in Brussel

Print

Grote-Brogel

Peer - Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (nicht van Fons en Jan Martens van de Brouwerij Martens van Bocholt) nodigde de CD&V-senioren van Vlaanderen op maandag 3 juli uit voor een rondleiding en een lezing over het economisch en monetair beleid van de Europese Unie. En dit in het gloednieuwe “Ei van Van Rompuy” van het Europagebouw in de Wetstraat in Brussel (vlakbij het metro- en treinstation Schuman). Een 50-tal geïnteresseerde CD&V’ers hebben mekaar tussen 13u en 13u20 ontmoet aan de hoofdingang ter hoogte van de Europese vlaggen om het programma af te werken.

Het programma van ons bezoek was als volgt:

1/ Eerst vond een rondleiding van circa 1 uur plaats in het gebouw die door Sandra Beelaard, een Nederlandstalige gids, prima werd gedaan. Vooral het “Ei van Van Rompuy” was indrukwekkend en echt de moeite waard om eens te zien. Er was niet de mogelijkheid en niet voldoende tijd om alle 12 etages en de 3 mooie vergaderzalen te bezichtigen die in dit gebouw verwerkt werden maar hetgeen we zagen maakte wel indruk zowel inzake architectuur als op het vlak van functionaliteit. Zo hebben wij bijvoorbeeld de perszaal kunnen bezoeken met 2 spreekgestoeltes die we geregeld via de TV kunnen zien als president Tusk en een staatshoofd of regeringsleider een verklaring aflegt voor de pers. Op enkele foto’s zien we Jos Matheï, de vader van burgemeester Steven Matheï van Peer.

2/ Vervolgens werd een presentatie gegeven over het Europese economische en monetaire beleid door Miroslav Stoyanov. Hij werkt als “Political Administrator” op het Secretariaat van de Raad van de Europese Unie. In deze functie is hij bijvoorbeeld ook nauw betrokken bij de werkzaamheden van de Eurogroep. Hij gaf deze uiteenzetting in vloeiend Nederlands. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, is hij immers van Nederlandse afkomst. Zijn presentatie (inclusief de vragenronde) duurde circa 1u15 uur. Er werd tijdens deze presentatie vooral stilgestaan bij de 7 Europese basisinstellingen: het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Rekenkamer. Ook een 20-tal Europese Agentschappen en andere instanties kwamen zijdelings aan bod. Eigen aan een democratisch systeem is de scheiding der 3 machten hetgeen voor Europa betekent dat de wetgevende macht door het Europees Parlement wordt uitgevoerd, dat de uitvoerende macht door de Europese Commissie o.l.v. Commissaris Juncker (EVP) met o.m. Commissaris Marianne Thyssen (EVP/CD&V) en dat de rechtelijke macht door het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt uitgevoerd. Men noemt dit “De Trias Politica”.Ook bleek uit de presentatie dat het Europees Raadssecretariaat 3.000 medewerkers telt en dat er 24 officiële talen van toepassing zijn voor alle teksten van het Europees Parlement. Er zijn 3 werktalen nl. Engels, Frans en Duits doch afhankelijk van de samenstelling van de circa 200 werkgroepen kan het dat er in bepaalde gevallen slechts één of 2 werktalen gebruikt worden.

In de grote zaal waar de presentatie gegeven werd zien we vooraan rechts Jos Matheï (Peer) en Stan Bresseleers (Lommel), die zeer actief is bij de CD&V-senioren van Lommel en Limburg. Op een andere foto zien we vooraan aan de tafel zowel Brigitte Grouwels als de gastspreker Miroslav Stoyanov.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio