Pukkelpop krijgt milieuvergunning voor 20 jaar

Print
Hasselt - De Limburgse deputatie heeft de organisatoren van Pukkelpop een milieuvergunning toegekend voor de volgende 20 jaar in plaats van de aangevraagde onbepaalde duur. Er was heel wat te doen over de vergunning omdat er liefst 570 bezwaren tegen waren aangetekend.

Andere kernpunt in de milieuvergunning is dat er maximaal vijf dagen per jaar evenementen en optredens op de weides mogen plaatsvinden. Een bijkomend evenement wordt dus beperkt tot één dag en mag enkel vijf weken voor of twee weken na Pukkelpop georganiseerd worden. Daarnaast zijn er nog diverse maatregelen genomen die de hinder voor de buren moeten beperken. Zo zal onder meer de aandrijving van de koelcompressoren die het dichtst bij de omliggende huizen staan, elektrisch moeten gebeuren. “Dit is een heel mooi compromis voor alle partijen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a).

Lees meer over de festivals