Child Focus mag nu zelf beelden van kinderporno analyseren

Print
 Child Focus mag nu zelf beelden van kinderporno analyseren

Foto: Twitter Child Focus

Child Focus kan voortaan op beelden van kinderporno, die het binnenkrijgt via haar online meldpunt, een eerste analyse uitvoeren voor het ze doorstuurt naar de bevoegde autoriteiten. Op die manier kunnen politie en justitie sneller en efficiënter ingrijpen.

Een protocol dat de samenwerking regelt, werd donderdag in de gebouwen van Child Focus ondertekend door onder anderen minister van Justitie Koen Geens en Child Focus-directeur Heidi De Pauw.

Hoewel Child Focus al sinds 2002 een online meldpunt had, mocht het de beelden die het daarop binnenkreeg niet inhoudelijk analyseren, omdat kijken naar kinderporno strafbaar is. Child Focus kon bijgevolg enkel meldingen doorsturen naar de federale politie, zonder enige indicatie te geven van de ernst van de feiten of de prioriteit die eraan moest gegeven worden.

 Child Focus mag nu zelf beelden van kinderporno analyseren
Archiefbeeld. Foto: Reporters

Bovendien kon Child Focus om die reden zijn rol niet spelen binnen de internationale organisatie INHOPE, die 51 organisaties uit 45 landen met een dergelijke meldpunt verenigt. Die meldpunten wisselen dagelijks door burgers gemengde illegale websites met elkaar uit, met als einddoel deze websites in het land van herkomst offline te laten halen.

Alle meldingen doorsturen

In mei 2016 werd een wetsontwerp van minister Geens goedgekeurd dat Child Focus zou toelaten om gemelde beelden te analyseren. En nu werd dus ook een protocol ondertekend dat de samenwerking regelt tussen Child Focus, politie en justitie. Minister Geens beklemtoonde bij de ondertekening dat politie en gerecht blijven instaan voor de onderzoeken en hierin de leiding nemen. Zo blijft Child Focus verplicht alle meldingen door te sturen, zodat controle achteraf mogelijk blijft.

Interpol en de federale politie hebben vijf analisten opgeleid die voor Child Focus de beelden zullen analyseren. Ze zullen werken in een beveiligde ruimte, met afgeschermde servers. Ook werd gezorgd voor maatregelen om de psychologische impact van de beelden te beperken, zoals een ontspanningsruimte.