Essers zoekt noodoplossing: Uitbreiden in Vilvoorde in plaats van in Genk?

Print
Genk -

De beslissing van de Raad van State om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van transportbedrijf H.Essers te schorsen, roept veel teleurstelling op bij Essers. Dat meldt het bedrijf zelf in een persbericht. Het transportbedrijf gaat nu op zoek naar een “noodoplossing om de marktpositie te behouden en te versterken”. Natuurpunt vindt de schorsing daarentegen een belangrijke stap bij “de redding van het Essersbos in Genk”.

LEES OOK: Essersbos mag nog niet gekapt worden

De Raad van State heeft dinsdag de uitbreidingsplannen van transportbedrijf H.Essers in Genk geschorst omdat er volgens de Raad van State onvoldoende rekening gehouden wordt met de impact van de eerdere uitbreiding van het bedrijf en met eerder gemaakte afspraken rond natuurbescherming. Zo zou er voor de uitbreiding 12 hectare bos moeten verdwijnen. “Het dossier wordt nu gekelderd door de mogelijke aanwezigheid van de Spaanse Vlag, een bepaald soort vlinder”, aldus CEO van Essers, Gert Bervoets.

Essers zoekt noodoplossing: Uitbreiden in Vilvoorde in plaats van in Genk?
Foto: BELGA

Geen bulldozers

De Raad van State schorst het GRUP, wat betekent dat er “momenteel geen bulldozers aan te pas zullen komen”, aldus Hendrik Moeremans van Natuurpunt. Essers zoekt daarom naar een noodoplossing om de marktpositie in de farma-industrie te behouden. “De uitbreiding naar één grote vestiging voor farma is cruciaal voor de groei van H.Essers”, aldus Bervoets. “De bestaande farma-valley aan de Transportlaan in Genk heeft haar maximale capaciteit bereikt. Een uitbreiding naar één hub van 30 hectare is noodzakelijk om de marktpositie te behouden en te versterken.”

Bij de start van de procedures tegen de uitbreiding van Essers in Genk in 2013 werden achttien alternatieve locaties onderzocht, maar geen enkele locatie kwam toen in aanmerking. Een uitbreiding aan de Transportlaan in Genk bleef als enige realistische locatie over. Door de schorsing kan Essers haar planning om vanaf september een gedeelte van het Essersbos te rooien, echter niet doorgaan. “Omwille van omgevingsfactoren, de logistieke logica en specifieke veiligheidsvoorschriften voor farma, is het geen optie om verschillende locaties in te planten. Om op korte termijn de lopende projecten te kunnen opvangen zoeken we actief naar een oplossing”, aldus Bervoets. “Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een uitbreiding aan onze bestaande site in Vilvoorde. De schorsing heeft uiteraard dan wel consequenties voor de beoogde jobcreatie in de provincie Limburg.”

Essers beloofde immers 400 nieuwe jobs aan te kunnen bieden in Genk.

Redding Essersbos

Natuurpunt ziet de toekomst van het Esserbos rooskleurig in. “We zitten nu een stap dichter bij de redding van het Esserbos”, aldus Hendrik Moeremans van Natuurpunt. “De plannen zijn nog niet vernietigd, maar Essers kan voorlopig het bos niet kappen.” Natuurpunt benadrukt wel te hopen dat Essers een oplossing vindt. “Dat hebben ze al deels kunnen doen door zich te vestigen op de voormalige Fordsite in Genk.”

Groen opgelucht 

De partij Groen is tevreden dat de Raad van State het GRUP heeft geschorst. Vlaams parlementslid Johan Danen, is "opgelucht dat de Vlaamse regering en Essers worden teruggefloten".

"Deze negatieve uitspraak van de Raad van State stond in de sterren geschreven", zegt Danen. "Het hele dossier was gebouwd op juridisch drijfzand. Het is tijd dat de redelijkheid zegeviert. Laat ons nu werken aan een alternatief dat natuurbehoud en jobzekerheid samenbrengt." De Raad van State heeft het GRUP van Essers om 72.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen bij te bouwen op haar farmasite in Genk geschorst. Dat doet het omdat bij een eerdere uitbreiding van het bedrijf, dat ook in Europees beschermd natuurgebied is gebeurd, de afspraak was gemaakt dat Essers in een naastgelegen 'herstelzone' aan natuurontwikkeling zou doen. Die herstelzone zou bij deze uitbreiding echter omgezet worden in bedrijfsterrein. Volgens Danen adviseerde advocatenbureau Stibbe in juni al om de procedure rond het Essersbos te stoppen omwille van juridische mankementen. In januari 2016 was er al sprake van een mogelijk bouwmisdrijf. Dat de Vlaamse regering toch koppig doorzette, noemt Danen "blinde arrogantie". "Ik hoop dat de Vlaamse regering hier lessen uittrekt en stopt met het nemen van beslissingen die juridisch niet stand houden. Zo creëer je onzekerheid", aldus Danen.

De terechtwijzing kon volgens Danen echter vermeden worden. "Er is naast het waardevolle bos immers een alternatief terrein beschikbaar", aldus nog Danen. "Op de terreinen van Ford zijn er mogelijkheden genoeg om te gaan voor duurzame jobcreatie. Dit hoeft niet ten koste van waardevol natuurgebied." Essers heeft naar eigen zeggen echter "één hub van 30 hectaren nodig om de marktpositie te behouden en te versterken".