Oppositie klaagt “dure evenementen” aan

GEMEENTERAAD

Oppositie klaagt “dure evenementen” aan 0

BEGIN: 20 U

EINDE: 22 U

Tussenkomst: De N-VA-fractie heeft opnieuw tegen de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad gestemd. Zij betreuren dat er geen enkele tussenkomst van de debatten in is opgenomen. Volgens fractieleider Jelle Engelbosch wordt er steeds verwezen naar de videobeelden, maar niet iedereen kan die zien. “Wij zullen voortaan alle punten amenderen, zodat er toch iets van in de notulen moet worden opgenomen ...

Nieuwe Video's