Actiecomité opgelucht nu bos behouden blijft

Blijdschap en opluchting bij de buurtbewoners van de Litsebeek in Eigenbilzen, nu het schepencollege van Bilzen beliste om geen vergunning af te leveren voor de bouw van een paardenmanege op het voormalig grondwinningsgebied ‘de kiep’, pal achter het woongebied.

JoGe

“We gaan nu over naar de volgende stap, het veilig stellen van het gebied naar de toekomst toe. Met de eigenaar van het terrein, de Natuurvereniging Limburgs Landschap en de gemeente gaan we rond de tafel zitten om via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan een herbestemming voor het gebied te realiseren van recreatiegebied naar natuur- of parkgebied. We ijveren ook dat het gebied op de nieuwe boskaart wordt aangeduid als beschermd natuurgebied.”, beklemtoont Karen Schabregs, terwijl in het bos het glas word geheven op het goede nieuws.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio