Weghalen borden doet ons niet sneller rijden op 70 km/u-wegen

Print
Weghalen borden doet ons niet sneller rijden op 70 km/u-wegen

Ook in Genk werden heel wat verkeersborden verwijderd Foto: TP

Begin dit jaar is de Vlaamse overheid begonnen met het weghalen van de verkeersborden die aangeven waar er maar 70 kilometer per uur mag worden gereden. Dat heeft er blijkbaar niet voor gezorgd dat we op die wegen nu plots sneller zijn gaan rijden, zo concludeert de pas afgestudeerde UHasselt-mobiliteitswetenschapper Alexander Vissenaekens.

Buiten de bebouwde kom mag u sinds 1 januari nog maar 70 km/u rijden. Om alle verwarring te vermijden, heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) al 30.000 verkeersborden laten weghalen. Later volgt de rest. Langs Limburgse wegen verdwijnen meer dan 5.000 borden.

Systematisch te snel

Uit een onderzoek was al gebleken dat Vlamingen systematisch te snel rijden op 70 km/u-wegen. “In 2015 reeds zelfs 40 procent van de weggebruikers er te snel”, zegt professor Tom Brijs van het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. “Snelheidsborden herinneren bestuurders telkens aan de maximumsnelheidslimiet en sturen dus in zekere zin onze snelheid.”

Voor zijn masterproef onderzocht Alexander Vissenaekens of het weghalen van de borden er nu ook voor gezorgd heeft dat we op deze wegen veiliger rijden. Hij voerde in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 samen met gemeenten en politiezones snelheidsmetingen uit op 25 lokale wegen en 5 gewestwegen in Vlaanderen. “Tijdens de eerste meting stonden op alle meetlocaties snelheidsborden. Maar bij de tweede meting was dat nog slechts op 8 locaties het geval. Op die manier konden we het effect van de maatregel nagaan.”

“Hoewel we op de onderzochte locaties onderling aanzienlijke verschillen opmerkten, kunnen we algemeen besluiten dat de snelheid niet merkbaar verandert”, licht Vissenaekens de cijfers toe. “Globaal genomen brengt het verwijderen van de 70km/u-borden de verkeersveiligheid niet in gevaar. Het verwijderen van snelheidsborden op lokale wegen kan dus worden doorgezet.”

Wegbeeld

Minister Weyts vindt de eerste wetenschappelijke resultaten van zijn beslissing alvast positief. Professor Tom Brijs en zijn collega’s zullen ze nu gebruiken in hun zoektocht naar verklaringen voor de snelheidsverschillen. “We hebben een eerste analyse van het wegbeeld uitgevoerd. Hoe ziet de weg eruit? Zijn er gebouwen of bomen langs de weg, die eerder een gesloten wegbeeld creëren? Of spreken we van een open wegbeeld? Kunnen we de snelheidsverschillen aan het wegbeeld linken? De eerste analyse legde geen duidelijke verschillen bloot, maar wijst wél op een mogelijk verband tussen de snelheidsverhoging, de openheid van het lokale wegbeeld en het landelijke/stedelijke karakter van de ruimere regio. Verder onderzoek zal daarover echter uitsluitsel moeten bieden.”