© Tom Palmaers

Peeters wil pensioenopbouw voor mantelzorger met deeltijds contract

Wie deeltijds werkt om zich over een ziek familielid te kunnen bekommeren, moet die zorgtijd kunnen laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een minimumpensioen. Met dat voorstel onder de arm trekt vicepremier Kris Peeters (CD&V) naar de superministerraad rond sociale zaken en de strijd tegen armoede, die de federale regering nog voor het zomerreces geprogrammeerd heeft.

Mantelzorgers die een beroep doen op het systeem van tijdskrediet, kunnen die tijd nu al laten meetellen voor pensioenopbouw. Volgens minister Peeters zou dat ook moeten gelden voor wie naast een deeltijdse job aan mantelzorg doet. Concreet kijkt hij naar mensen die zorgen voor iemand met een zeer zware zorgafhankelijkheid of die zorgen voor een kind met een handicap.

De gelijkstelling voor het pensioen zou in zijn voorstel gelden voor een periode van maximum 48 maanden. De christendemocraat merkt op dat eerder inspanningen werden gedaan om mantelzorg beter te omkaderen. Zo kregen werklozen 48 maanden recht op mantelzorg. Ze behouden een uitkering en zijn gelijkgesteld voor het pensioen.