© BELGA

Homans vernietigt beslissingen van faciliteitengemeenten over aanleg taalregister

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft de beslissingen van de faciliteitengemeenten over het aanleggen van een taalregister vernietigd. “Deze beslissingen zijn in strijd met de grondwet, de taalwetgeving en de omzendbrieven”, aldus Homans.

In verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de inwoners brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen ontvangen. Aan Vlaamse kant werd die démarche gezien als een aantasting van de omzendbrief-Peeters (die bepaalt dat Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw dienen aan te vragen).

Vlaams minister Homans heeft de beslissingen van de betrokken gemeentebesturen opgevraagd. Homans: “Van 5 gemeenten heb ik die ook ontvangen. Het gaat om Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Wemmel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het gemeentebestuur van Kraainem moet de beslissing nog bezorgen.”

‘Vlaams grondgebied dus Nederlands’

Voor de N-VA-minister is de zaak duidelijk. Zij noemt het aanleggen van dergelijke taalregisters onwettelijk. “De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied. Dat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren en dat alle communicatie per definitie in eerste instantie in het Nederlands moet gebeuren”, aldus Homans.

“Het aanleggen van een taalregister is onwettelijk en mag dus ook niet gebruikt worden”, zegt Homans. “Ik zal daar dan ook streng op toezien. Faciliteiten hebben, betekent niet dat men de taalwetgeving, de omzendbrieven en de grondwet gewoon naast zich mag neerleggen.”