© Photo News

© BELGA

thumbnail: null
thumbnail: null

Nieuwe amnestieperiode voor wie nog onvergunde wapens heeft

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaat begin volgend jaar een nieuwe amnestieperiode organiseren voor burgers die zonder de nodige vergunning een wapen in hun bezit hebben.

jns

Het Vlaams Vredesinstituut overhandigde vrijdag het onderzoek “De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld” aan minister Geens. Die kondigde daarbij de nieuwe amnestieperiode aan. Die zal twee jaar lopen: van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

Vanaf september komt er ook een proefproject voor het invoeren van het zogeheten PACOS-systeem, een registratiesysteem voor overtuigingsstukken, inclusief inbeslaggenomen wapens. De onderzoekers van het Vlaams Vredesinstituut hadden daar in hun rapport op aangedrongen. De bestaande gegevensbronnen zoals het Centraal Wapenregister en de Algemene Nationale Gegevensbank zijn onvolledig of niet bruikbaar voor analytisch onderzoek.

De justitieminister kondigde ook nog aan dat hij werk zal maken van een wettelijke basis voor burgerinfiltranten en spijtoptanten. “Deze nieuwe rechtsfiguren kunnen hopelijk tot resultaten leiden, ‘if all else fails’“, aldus de minister.