VIDEO. Zeldzame diersoorten aangetroffen in Bilzense bermen

De natuurwaarde van de bermen in Bilzen werd steekproefsgewijs opgetekend. Op de vijf onderzochte bermen troffen de onderzoekers een zeer grote rijkdom aan soorten aan.

joge

Om de bodembewonende insecten en spinnen in kaart te brengen werden er diverse bodemvallen uitgezet. “Er werden vervolgens talrijke diertjes aangetroffen die op de rode lijst staan, met andere woorden: diertjes die in hun voortbestaan zijn bedreigd. Van de 45 gedetermineerde spinnensoorten hebben er 13 een rode lijst status, zoals het donker langpalpje”, aldus schepen van Milieu Veerle Schoenmaekers (PRO-BILZEN).

Langs de bermen aan de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen werden ook twee zeldzame bijensoorten aangetroffen, het betreft de blauwe metselbij en de lathyrusbij. “Bedoeling van het onderzoek is om het bermbeheer beter af te stemmen op de aanwezige fauna en flora. De Bilzerse bermen zijn nu al lokale reservaten met planten en kleine dieren die je bijna nergens anders in Vlaanderen aantreft. Met een aangepast maaibeheer zullen de bermen nog soortenrijker worden”, verduidelijkt Schoenmaekers.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio