© Photo News

Philippe Close gaf twee mandaten niet aan bij het Rekenhof

Philippe Close (PS) heeft twee mandaten die tot de interne PS-afdelingen behoren niet aangegeven, geeft zijn woordvoerster Wafaa Hammich toe. De kandidaat-burgemeester maakte al zijn mandaten die hij voor 2016 aangaf bij het Rekenhof bekend aan Belga, nadat Bruzz in een artikel schreef dat Close zeven mandaten heeft verzwegen en niet heeft aangegeven.

Het gaat onder meer om zijn functies als voorzitter bij vzw l’Eglantine, als bestuurder bij de vzw FACERE en zijn drie bestuursfuncties uit bij drie aparte verenigingen die samen het CSD vormen. Uit het document blijkt nu dat deze vijf mandaten voor 2016 wel aangegeven werden bij het Rekenhof.

Interne PS-afdelingen

De twee mandaten die niet werden aangegeven zijn de bestuursposten bij GEFEBRU (Gestion et Financement de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste) en FONSOC (Fondation socialiste d’Information et de Gestion), twee interne PS-afdelingen.

“Niet bezoldigd”

“We hebben die twee mandaten niet aangegeven, omdat ze werden uitgeoefend als fractievoorzitter en we niet op de hoogte waren dat ze vermeld moesten worden. Maar ik wil benadrukken dat ze niet bezoldigd zijn”, aldus woordvoerster Hammich.

25 mandaten voor 2016

In totaal gaf kandidaat-burgemeester Philippe Close voor 2016 25 mandaten aan bij het Rekenhof. Daarvan zijn er vier bezoldigd: zijn schepenambt bij de Stad Brussel, zijn functies als afgevaardigde en als fractievoorzitter in het Brussels Parlement en zijn voorzitterschap bij ASBL Foire Internationale de Bruxelles.

Uit de aangifte blijkt nog dat Close zijn voorzitterschap van de raad van bestuur van Brussels Major Events op 17 november 2016 beëindigde.