© Julien Meyen

50 jaar verbroedering met Duitse schuttersvrienden

In 1967 waren 8 Duitse jongeren het militair kerkhof in Lommel komen bezoeken. Toen zij op doortocht langs de Sint-Denijs gilde in Beringen-Mijn kwamen zagen zij dat daar geschoten werd met eenzelfde karabijn als waarmee zij in hun club schoten. Ze mochten enkele schoten afvuren op onze klepschietbomen en zo ontstond een hechte vriendschap tussen de schutters van het karabijnschuttersverbond van Beringen-Mijnstreek en KKS Esbeck nabij Hannover.

Julien Meyen

Om de twee jaar gaan de schutters en schutsters van de Sint-Denijsgilde Beringen-Mijn, Sint Antoniusgilde Geenhout, Sint Ludovicusgilde Paalstraat en Sint Lambertusgilde Laren naar Esbeck om te verbroederen en twee jaar later komen onze Duitse schuttersvrienden en vrienden naar ons. Overnachting gebeurd steeds bij gastgezinnen.Het tweede weekend van juni dit jaar was deze eerste ontmoeting 50 jaar geleden, bijgevolg zou het comité Esbeck, opgericht jaren geleden om deze samenkomsten goed te laten verlopen, hier een speciale gelegenheid van maken.Vrijdag was er een hartelijk onthaal bij de schuttersgilde van Sint Denijs Beringen-mijn. Eenendertig leden van de schuttersgilde van KKS Esbeck waren afgekomen. Na de toespraken van voorzitter van het comité Esbeck, Maurice Christiaens en schepen van sport Dave Schops, werden Heinz Kuckuck en Norbert Keese van Esbeck in de bloemen gezet en kregen een ereplaat aangeboden. Zij waren er 50 jaar geleden ook bij.Daarna volgde er een mooie receptie aangeboden door het comité. En de Blazende kampeerders brachten mooie aangepaste serenades voor onze gasten.’s Avonds was er nog een gezellig samenzijn in de gildezaal van Sint Ludovicus Paalstraat.Op zaterdag was er het traditioneel koningsschieten bij Sint Antonius Geenhout. Olli Hennies werd Koning en Koningin werd Sabine Robels. Op de klep was Sabrina Kuckuck de beste dame en bij de mannen was Thomas Reinsch.Er was ook nog een ploegenschieting voor de andere gilden. Hier was Sint Joris Brelaar de beste met 30/30 en 17/18.Op zondag was er nog een heerlijke barbecue en een mooi afscheidsfeest bij de Sint Lambertus schuttersgilde van Laren.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio