© BELGA

“Hiermee komt de veiligheid van de bevolking in gevaar”

“Onaanvaardbaar”, zo bestempelt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas het voorstel van justitieminister Koen Geens (CD&V) om quota in te stellen op het aantal voorlopige hechtenissen die door onderzoeksrechters worden uitgevaardigd. “Hiermee komt de veiligheid van de bevolking in gevaar”, aldus Pas.

Minister van Justitie Koen Geens is voorstander van de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen. Dat houdt in dat er voor elk gerechtelijk arrondissement een maximaal aantal aanhoudingen wordt bepaald. Is dat bereikt, dan is een nieuwe aanhouding pas mogelijk als een eerdere wordt opgeheven.

Voor Vlaams Belang kan dat plan niet door de beugel. Kamerlid Barbara Pas: “Dit heeft onvermijdelijk tot gevolg dat delinquenten, waarvan de onderzoeksrechters vinden dat zij omwille van het onderzoek of omwille van de veiligheid best worden opgesloten, vrij zullen kunnen rondlopen. Op die manier brengt men ofwel de kwaliteit van de gerechtelijke onderzoeken ofwel de veiligheid van de samenleving in gevaar, en dat kan en mag in een rechtsstaat niet het geval zijn. Bovendien zal zulke lakse maatregel een aanzuigeffect creëren op buitenlandse criminelen.”

Het instellen van een maximumaantal gevangenen is volgens Vlaams Belang ook “een totaal verkeerde beleidskeuze”. “Er moeten integendeel gevangeniscellen worden bijgebouwd zodat elke delinquent waarvan de onderzoeksrechters vinden dat zij voorlopig in de cel horen, of elke veroordeelde crimineel effectief kan worden opgesloten tot hij de hem opgelegde straf heeft uitgezeten”, aldus Pas.

(belga)