“Voorlopige hechtenis wordt goed toegepast, maar er is meer alternatieve opvang nodig”

Quota invoeren voor voorlopige hechtenis is “onrechtvaardig”, zegt Philippe Van Linthout, voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. Hij nodigt uit om na te gaan in welke gevallen een aanhouding niet nodig zou geweest zijn en vindt dat de wet op de voorlopige hechtenis goed wordt toegepast. “Koken kost geld”, klinkt de oproep om te investeren in de nodige zorgopvang als alternatief voor de cel.

Minister van Justitie Koen Geens is voorstander van de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen. Dat houdt in dat er voor elk gerechtelijk arrondissement een maximaal aantal aanhoudingen wordt bepaald. Is dat bereikt, dan is een nieuwe aanhouding pas mogelijk als een eerdere wordt opgeheven.

Het voorstel moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan nu het aantal voorlopige hechtenissen stijgt. “Quota vinden we een heel raar gegeven”, zegt Philippe Van Linthout. Hij legt de link met de strafuitvoering, waarbij celstraffen tot drie jaar niet worden uitgezeten, klinkt het. “Heel veel mensen met een straf zitten niet in de cel, hallucinant. Het feit is dat er vonnissen zijn, en die moeten uitgevoerd worden.”

Idem voor de voorlopige hechtenis. “Over het algemeen denk ik dat de onderzoeksrechters de wet op de voorlopige hechtenis goed toepassen. Men maakt het ons ook niet gemakkelijk, want wat zijn de alternatieven?” Hij pleit niet alleen voor investeringen in gevangenissen, maar ook in zorginstellingen. Drugsverslaafden, pedofielen, jonge zware criminelen worden naar de cel gestuurd, omdat er geen alternatief is, heet dat.

Quota ook bij de strafuitvoering invoeren, zou “het systeem helemaal kapot maken”. “Koken kost geld”, klinkt het, een “zorgmaatschappij moet ook geld uittrekken voor alternatieven voor de gevangenissen”. De wetgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitspraken van de rechterlijke macht, besluit de voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters.

(belga)