“Terugvorderen schooltoelagen niet effectief, beter inzetten op preventie”

Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist Kathleen Helsen (CD&V) deelt de kritiek van Vlaams Ombudsman Bart Weekers op het terugvorderen van schooltoelagen bij afwezigheid op school. “Ik zeg al langer dat die maatregel niet effectief is om spijbelgedrag aan te pakken. Mijn mening is op dat vlak niet veranderd. Daarom zet het actieplan tegen schooluitval ook meer in op preventie. Ik ben ervan overuigd dat die aanpak meer loont”, aldus Helsen in een reactie aan Belga.

Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit cijfers blijkt dat het aantal teruggevorderde schooltoelagen wegens afwezigheid op school stelselmatig stijgt.

Vlaams Ombudsman Bart Weekers herhaalde al zijn eerdere kritiek dat de ingreep “inefficiënt en niet rechtvaardig” is. Ook CD&V-onderwijsspecialiste Kathleen Helsen had in het verleden al eens kritiek op de terugvorderingen. “Dat klopt. Ik blijf ook bij die kritiek”, zegt Helsen aan Belga. “Je kan het gedrag van mensen beter veranderen door hen te belonen dan door hen te bestraffen. Als je toch kiest voor sancties, moet het gaan om een onmiddellijke straf en dat is bij het terugvorderen van de schooltoelage niet het geval. Dat gebeurt veel later, waardoor de maatregel volgens mij niet effectief kan zijn”, aldus Helsen.

De CD&V-politica gelooft veel meer in preventieve en doelgroepgerichte maatregelen tegen spijbelen. “Die maatregelen zitten ook in het actieplan rond vroegtijdige schooluitval. Ik verwacht dat we de positieve effecten van die maatregelen ook steeds meer gaan merken en dat we dan de bestraffende maatregel van het terugvorderen van toelagen in vraag kunnen stellen”.

(belga)