© Bart Dewaele

“Terugvorderen schooltoelage bij afwezigheid niet rechtvaardig”

Vlaams Ombudsman Bart Weekers heeft kritiek op het toenemend aantal terugvorderingen van de schooltoelagen wegens afwezigheid op school. Het is niet de eerste keer dat Weekers zich afzet tegen de maatregel. Volgens Weekers lijkt de maatregel niet alleen zijn doel - het terugdringen van spijbelgedrag - te missen, maar is hij ook “niet rechtvaardig, aangezien hij enkel de laagste gezinnen treft”.

Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan.

Uit cijfers blijkt dat het aantal teruggevorderde schooltoelagen wegens afwezigheid op school stelselmatig stijgt. Voor het schooljaar 2014-2015 ging het om 1.363 terugvorderingen. Voor het schooljaar 2012-2013 ging het nog om 1.005 terugvorderingen en voor het schooljaar 2013-2014 om 1.155.

Vlaams Ombudsman Bart Weekers heeft al langer kritiek op de maatregel. Hij noemde de ingreep eerder (in 2015) al “inefficiënt” om het spijbelen terug te dringen. “Soms moet de ombudsman blijven kloppen op dezelfde nagel. Zoals vandaag”, zegt Weekers in een reactie op de cijfers. “Vandaag zijn er berichten dat het aantal terugvorderingen stijgt, wat dus lijkt te betekenen dat het spijbelbeleid faalt?”, klinkt het.

Weekers noemt de maatregel ook “niet rechtvaardig, aangezien hij enkel de laagste inkomens treft”. “Rechtvaardige spijbelsancties zijn gericht op alle leerlingen en niet enkel op de inkomenscategorie die studietoelagen ontvangt”, besluit de ombudsman.

(belga)