© BELGA

Limburg voorbeeldspeler in nieuw onderzoek naar politiesamenwerking

De FOD Binnenlandse Zaken gaat laten onderzoeken hoe politiezones meer kunnen gaan samenwerken. De overheid ziet voorlopig dat er “voorbehoud blijft bestaan” en wil meer draagvlak creëren bij beleidsverantwoordelijken. Geslaagde fusies uit Limburg zullen als voorbeeld dienen.

De regering nam zich bij haar aantreden voor om lokale politiezones meer te doen samenwerken en te komen tot samensmelting en schaalvergroting. Die intentie werd herhaald in beleidsnota’s en volgens Binnenlandse Zaken werd ook al regelgeving over politiegrenzen aangepast.

“In de praktijk moet echter worden vastgesteld dat er een voorbehoud blijft bestaan bij politiezones om tot werkelijke schaalvergroting te komen, getuige het zeer beperkt aantal samensmeltingen of associaties”, klinkt het in een bestek voor een nieuwe studie vanuit de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, onderdeel van de FOD. Men wil dan ook “meer draagvlak creëren bij de beleidsverantwoordelijken en hen inzichten aanreiken qua randvoorwaarden en mogelijkheden voor schaalvergroting”.

Eergisteren (dinsdag) nog sprong een fusie tussen de zones Rupel en Mechelen-Willebroek af. Meer succes was er al in Limburg, met de fusiezones PZ Regio Limburg Hoofdstad en momenteel ook PZ Carma.

De successen in Limburg werden al wetenschappelijk beschreven. Om de ervaringen ook in andere provincies aan te moedigen, wordt nu een identiek onderzoek opgestart voor heel het land. De FOD wil Limburg opnieuw meenemen omdat “de respondenten na een fusietraject een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren”.

Concreet wil men al dan niet bestaande samenwerkingsvormen in beeld brengen en onder andere met interviews “de bereidheid aftasten bij de verantwoordelijken van de politiezones, de burgemeesters en de korpschefs om in een proces van meer gevorderde samenwerking of van schaalvergroting te treden”.

De studie start in augustus en moet een jaar later afgerond zijn.

(belga)