© BELGA

Vlaams Vredesinstituut hekelt onduidelijkheid in Kamerresolutie rond Saoedi-Arabië

De resolutie die de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen twee weken geleden heeft goedgekeurd over de wapenhandel met Saoedi-Arabië is onvoldoende duidelijk over het toepassingsgebied. Dat stelt het Vlaams Vredesinistituut in een advies. Volgens Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) bewijst het advies het gelijk van haar federale collega Dirk Van der Maelen. Die onthield zich bij de stemming over de resolutie omdat het volgens hem onvoldoende duidelijk was of dual use-goederen (goederen voor tweeërlei gebruik) ook gevat werden door de resolutie.

Twee weken geleden keurde de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen een voorstel van resolutie goed over de herziening van het buitenlandbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië. De resolutie vraagt onder meer een einde te maken aan de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië. De resolutie kreeg de steun van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR en van de groenen.

Oppositiepartijen PS en sp.a onthielden zich. Volgens sp.a-Kamerlid was er onvoldoende duidelijkheid of ook dual use-goederen (of goederen voor tweeërlei gebruik, goederen die eigenlijk in de civiele industrie gebruikt worden , maar die ook een militaire bestemming kunnen hebben) wel gevat werden door de ingediende amendementen.

Omdat wapenhandel een gewestelijke bevoegdheid is en de federale resolutie een rechtstreeks impact kan hebben op de regio’s, heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans het Vlaams Vredesinstituut om advies gevraagd. Uit dat advies blijkt nu dat er inderdaad onduidelijkheid bestaat over het toepassingsgebied van de bewuste amendementen in de resolutie. Het Vredesinstituut vraagt om die amendementen te verduidelijken. Het schuift daarvoor verschillende mogelijkheden naar voor. Als de resolutie ook dual use-goederen wil vatten, wordt best rechtstreeks verwezen naar de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en naar de betrokken Europese Verordening (nr. 1334/2000).

Vlaams parlementslid Tine Soens: “Dit advies van het Vredesinstituut bewijst dat Dirk Van der Maelen gelijk had in de Kamer om expliciet naar die dual use-goederen te vragen. Een wapenembargo naar Saudi-Arabië zou al het militair materieel moeten omvatten, ook goederen die zowel een civiel als een militair eindgebruik kennen. Het embargo dat groen en de federale regeringspartijen voorstellen biedt onvoldoende garanties”.

Soens dringt in het Vlaams Parlement al langer aan op een wapenembargo naar Saoedi-Arabië. “Dat land is in Jemen in een bloedige oorlog verwikkeld en is de grootste financier van het extremistisch salafisme. Je kan niet hier terrorisme bestrijden en ondertussen wapens en militair materieel blijven uitvoeren naar een land dat dat terrorisme mee ondersteunt.”

(belga)