Tentoonstelling 'Kuringen al bewoond in het jaar 800 voor Christus'

Print

Kuringen Centrum

Hasselt - Dat groot-Hasselt een rijk historisch verleden heeft blijkt uit eerdere archeologische opgravingen. Heemkundige kring “De graef” Hasselt-Kuringen volgde die archeologische zoektochten op de voet en vulde de vondsten aan met hun eigen metaaldetectiewerk. Deze werden recent tentoongesteld.

Het Vlaams Erfgoed Centrum onder leiding van archeoloog Peter Hazen heeft een archeologische opgraving uitgevoerd voor het plangebied ‘Hasselt-Kuringen, Rode Rokstraat – Larestraat’. Op deze locatie zou immers een verkaveling worden gerealiseerd. Tijdens de archeologische prospectie waren sporen uit de metaaltijden en mogelijk ook de middeleeuwen aangetroffen. Er werd eveneens een crematiegraf gevonden. Op basis van deze resultaten werd een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Deze opgraving heeft een nederzetting uit de Vroege IJzertijd en Laat-Romeinse tijd opgeleverd. Afgelopen week werden deze vondsten van Hasselt en Kuringen in de Stedelijke Bibliotheek van Kuringen aan het publiek getoond en in hun verschillende periodes (Steentijd, maar ook Keltische, Romeinse, Germaanse en Middeleeuwen) gekaderd. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door heemkundige kring “De graef” Hasselt-Kuringen. De bedoeling was om de bezoekers aan de hand van de gevonden artefacten iets bij te brengen over de geschiedenis van deze regio. De focus lag op de ongekende geschiedenis van de aanwezigheid van een Keltische stam aan de Demer, later de Germaanse bewoners van Hasselt-Kuringen. Dit alles werd gedocumenteerd met studiewerk van archeoloog Peter Hazen en aangevuld met vondsten van de Heemkundige kring. De derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van PXL Hasselt voerden in het kader van de keuzemodule “Maatschappelijke Persoonlijkheidsvorming” een literatuurstudie uit over de gevonden sporen en de periode waarin deze zich situeren. Ze werken ook drie workshops uit, gericht op kinderen van de derde graad lager onderwijs. Elke workshop focuste zich op een bepaalde periode of thema : de woning in de Ijzertijd, een Germaanse woning (OF Germaanse kledij) en keramiek. De studenten voorzagen ook telkens een storyline zodat de inhoud toegankelijker was voor kinderen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio