“Hoogbegaafdheid kan leiden tot anorexia of zelfdoding”

Artsen leggen te weinig de link met anorexia of zelfdoding

“Hoogbegaafdheid kan leiden tot anorexia of zelfdoding”
Hasselt -

In elke klas zitten er één tot twee leerlingen die hoogbegaafd zijn, en vaak hebben noch hun ouders, noch de school dat in de gaten. Hoogbegaafdheid kan leiden tot een succesvolle carrière, maar evenzeer tot anorexia, zelfverminking of zelfs zelfdoding. “In de gezondheidszorg houden artsen nagenoeg geen rekening met hoogbegaafdheid als oorzaak van ernstige psychische stoornissen”, zegt professor Kathleen Venderickx van de Leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt. Daar verzamelden gisteren 150 artsen voor een seminarie over deze “blinde vlek in de gezondheidszorg”.

Zo’n 3 procent van de kinderen is hoogbegaafd. Een deel vliegt moeiteloos door de leerstof en voor hen wenkt een succesvolle carrière. “Maar hoogbegaafde leerlingen zijn niet allemaal wonderkinderen”, ...

Nieuwe Video's