© HBvL

“De omzetting van bos op bouwgrond in zonevreemd bos is diefstal”

Net voor de paasvakantie keurde de Vlaamse regering de kaart met zonevreemde bossen goed. Dat zijn bossen die tot dan op bouwgrond, industriegrond of landbouwgrond lagen en dus in principe gekapt konden worden om een huis te bouwen, een bedrijf uit te breiden of om aspergebedden aan te leggen. Maar sinds de goedkeuring van de kaart met zonevreemde bossen, kortweg de Vlaamse Boskaart, kan dat niet meer.

Eric Donckier

Voor een goed begrip, de Vlaamse Boskaart is nog niet definitief. Via mkwb.natuurenbos.be kunt u nagaan of uw stuk bouwgrond zonevreemd bos is geworden. Is dat het geval, dan kunt u tot 14 juli beroep aantekenen via natuurenbos.be. Pas na verwerking van de bezwaren zal de Vlaamse regering een definitieve beslissing nemen. Waarschijnlijk is dit iets voor in het najaar. Hoe dan ook, het lijkt erop dat veel bossen die nu nog op bouwgrond liggen, zonevreemd bos zullen worden en dus in waarde zullen verminderen.

Wat moeten we hiervan denken? Een paar bemerkingen.

De manier waarop de Vlaamse regering de zaken aanpakt, is onbetamelijk. Enkel wie een krant leest, weet wat er aan de hand is. De Vlaamse overheid zou op zijn minst de getroffen eigenaars persoonlijk moeten verwittigen en aangeven hoe men in beroep kan gaan.

De meeste zonevreemde bossen liggen in Limburg en in de provincie Antwerpen, in het bijzonder in de Antwerpse Kempen. Het zijn dan ook de inwoners van deze provincies die het meest getroffen worden. Zij draaien op voor het feit dat er in de andere Vlaamse provincies veel te weinig bos is. Dit is discriminatie.

Het is ook een discriminatie van de mensen met nu een zonevreemd bos die dat bos hebben laten staan ten overstaan van zij die hun bomen meteen hebben laten kappen.

De Vlaamse Boskaart werd door Vlaamse ambtenaren getekend vanachter hun bureau op basis van luchtfoto’s. Ze zijn niet ter plaatse komen kijken en weten dus geenszins of een bos, door hen tot zonevreemd bos gepromoveerd, ook enige waarde heeft. Zo worden in Genk 377 bosfragmenten gepromoveerd tot zonevreemd bos. Maar de meeste van die bossen zijn oude dennenbossen - waarvan veel dennen bij de minste storm tegen de vlakte gaan wegens oud en versleten - en hebben dus weinig waarde.

Tot slot gaat het noch min noch meer om regelrechte diefstal door de Vlaamse overheid. De mensen hebben die gronden gekocht als bouwgrond, maar kunnen er niet langer zelf op bouwen of hun grond verkopen als bouwgrond. In principe hebben ze recht op een schadevergoeding. Maar die zal nooit zo groot zijn als de oorspronkelijke waarde van de bouwgrond.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer