© Lisa Van Damme; LVD

© KH

thumbnail: null
thumbnail: null

Aantal Limburgse priesters daalt aan hoog tempo

Tegen 2030 zal het aantal actieve priesters in het bisdom Hasselt nagenoeg gehalveerd zijn. In 2020 zullen er in Limburg nog 63 priesters actief zijn. In 2030 zullen er dat nog 37 zijn. Dat meldt Kerk & Leven.

tb

Volgens godsdienstsocioloog Wim Vandewiele van de KU Leuven gaat het om een nog vrij optimistische voorspelling “omdat er geen rekening wordt gehouden met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden”. Bij de cijfers is geen rekening gehouden met eventuele nieuwe roepingen.

Dat het aantal beschikbare priesters almaar verder taant is geen nieuwe vaststelling, stelt Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt. Het verminderde aantal priesters zal onder meer gevolgen hebben voor de parochiepastoraal. Bisschop Patrick Hoogmartens: “Het gros van de taken kunnen geëngageerde leken opnemen. Dat is vandaag al vaak het geval en zal in de toekomst wellicht nog toenemen. Toch vragen groepen gelovigen vaak zelf dat een priester betrokken is bij hun werking”, stelt de bisschop vast. Dat de priester van de toekomst allereerst pastor hoort te zijn, betekent dan ook dat hij niet mag worden belast met al te zware bestuurlijke en administratieve taken, vindt de bisschop. Hij verwijst in dit verband naar het bisdom Gent waar elk nieuw dekenaat een administratieve medewerker krijgt.

Kunnen buitenlandse priesters soelaas bieden in Limburg? “In sommige gevallen lukt dat goed”, zegt bisschop Hoogmartens, die positieve ervaringen ter zake heeft. “Voorwaarde is wel dat zij de nodige tijd krijgen om onze cultuur te leren kennen en dat ze gedegen worden begeleid.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio