OVERZICHT. Verkeersboetes vanaf vandaag duurder

Print

Als je vandaag (en de komende dagen) de baan op moet, pas je beter extra op. De tarieven voor de onmiddellijke inningen van verkeersboetes stijgen op 1 mei. Ze slaan allemaal 5 procent op. Een overzicht van de nieuwe tarieven.

Deze maand zullen de verkeersboetes duurder worden. Elke boete, of beter elke onmiddellijk inning, slaat 5 procent op. Zo verhoogt de boete voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58 euro, berekende polinfo.be.

 

 

Ook voor snelheidsovertredingen is er een verhoging: van 50 naar 53 euro voor de eerste 10 km/uur boven de toegelaten maximumsnelheid. Per extra kilometer per uur komt daar nog eens 6 euro in plaats van 5 euro bij. En binnen de bebouwde kom en in zone 30 wordt het 11 in plaats van 10 euro. Wie positief blaast, betaalt voortaan bovendien 105 euro, of 179 euro voor wie meer dan 0,5 promille blaast.

Een overzicht

Eerste graad: ongewenst gedrag: stijging van 55 naar 58 euro

Het gaat hier om alle overtredingen die niet in de categorieën tweede, derde of vierde graad ondergebracht zijn.

Tweede graad: stijging van 110 naar 116 euro

Overtredingen waarbij de overtreder onrechtstreeks een ongeval zou kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld door te bellen achter het stuur met je gsm in de hand, door het stop-of voorrangsbord (B5 en B1) te negeren, door te parkeren waar het niet mag, ...

Derde graad: stijging van 165 naar 174 euro

Overtredingen waarbij een rechtstreeks ongevalrisico is. Voorbeelden zijn: zonder lichten rijden tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, door het rood rijden, afwezigheid van correcte autozitplaatsen voor kinderen, ...

Vierde graad: stijgt van 450 naar 473 euro

Deze overtredingen hebben een zeer groot, onvermijdelijk ongevalrisico. Ze worden altijd door een politierechter beoordeeld, en zijn dus geen onmiddellijke inningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van bevelen van een bevoegd persoon, het uitdagen van een andere bestuurder, overdreven snel rijden, achteruit rijden of in de tegenoverstelde richting rijden op autosnelwegen en autowegen, stilstaan met je voertuig op een overweg, ...

Snelheidsovertredingen

Voor de eerste 10 km/u boven de toegelaten maximumsnelheid: stijging van 50 naar 53 euro

Voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden wordt de soms van 50 euro telkens vermeerderd met 11 euro in plaats van 10 euro binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving en (woon)erf, in alle andere gevallen gaat het om 6 in plaats van 5 euro.

Alcoholgerelateerde overtredingen

Minder dan 0,5 promille: stijging van 100 euro naar 105 euro

Van 0,5 promille en 0,8 promille: stijging van 170 naar 179 euro

Alle overtredingen en de bijhorende boetes kan je in detail bekijken op www.wegcode.be