Verdediging van Edward Brands vindt levenslang te zwaar en vraagt 20 jaar

Print
Verdediging van Edward Brands vindt levenslang te zwaar en vraagt 20 jaar

Foto: Tom Palmaers

Hasselt / Tongeren -

De verdediging van de Nederlander Edward Brands (47) vindt de vordering tot levenslange opsluiting te zwaar. De advocaten Tom Van Overbeke en Philip Daeninck stelden donderdag voor het hof van assisen van Limburg twintig jaar opsluiting voor. “We zijn ervan overtuigd dat er bij Brands een teken van beginnend schuldinzicht is. We vragen ook rekening te houden met de extreme omstandigheden waarin de feiten zich afspeelden”, pleitte de verdediging.

Brands zelf kreeg het laatste woord. Net als woensdag sprak hij zijn excuses uit. Hij had spijt dat het zover was gekomen.

De advocaten van de Nederlander, die schuldig is aan moord op Mostapha Atillah, vonden een aantal verzachtende omstandigheden om de straf te milderen. “Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek. Niet alles was slecht bij Brands. Ja, er waren incidenten die terugvielen op intrafamiliaal of relationeel geweld, mede door zijn alcoholprobleem. Op professioneel gebied heeft hij een normaal leven geleid. Hij heeft hulp gezocht. Daaruit blijkt zijn inzicht in zijn problematiek. Hij heeft een gunstig strafverleden. Hij heeft wel degelijk een zachte kant. In zijn kindertijd is hij gepest geweest en dat heeft invloed gehad op zijn ontwikkeling. Hij is bereid hulp te aanvaarden, maar de drank moet uit zijn leven gebannen worden”, aldus meester Van Overbeke.

Meester Daeninck pleitte opnieuw over de houding van Brands in het onderzoek. “Brands is niet tegen het zonlicht in blijven ontkennen. Wat de essentie betreft, heeft hij altijd de waarheid gesproken. Dat is een teken van beginnend schuldinzicht. Hij heeft al een weg afgelegd. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar hij is onderweg. Daarnaast zijn er de wil en het verstand om aan zijn problemen te werken. Hij geeft toe dat hij een kort lontje heeft, maar het is ‘zijn’ kort lontje, net als ‘zijn’ alcoholprobleem. Hij schuift die verantwoordelijkheid niet van zich af. Hij is eerlijk hierover. Hij vraagt om geholpen te worden. Ik vind dat er toch potentieel is in deze man. Geef hem dat duwtje in de rug om op de ingeslagen weg verder te gaan”, zei Daeninck.

De advocaat rakelde nogmaals het verhaal op van het seksueel misbruik dat op dit proces ter sprake kwam. Volgens Brands is hij misbruikt door een stalknecht op de boerderij van zijn adoptievader. Op de lagere school werd hij gepest omwille van zijn grote gestalte en zijn dikke brillenglazen. “Versta me niet verkeerd. Dat zijn verklarende omstandigheden voor de persoon die Brands is geworden. Ze vormen geen verzachtende omstandigheid voor de moord op Mostapha Atillah. Als kind kon hij al overslaan van heel vrolijk naar onhandelbaar”, zei de verdediging tot slot.

Rond 12.20 uur trokken de jury en het hof zich terug om de straf te bepalen.