De Beverburcht en De Boomgaard houden samen integratie-activiteiten

Print

Foto: Yolanda Geelen

Maaseik - Vrije lagere school De Boomgaard en kleuterschool De Beverburcht’ hebben niet alleen éénzelfde schoolbestuur, maar werken, tijdens personeelsvergaderingen, allerlei integratie-activiteiten uit om tot een nog betere samenwerking te komen. Het doel van deze integratie-activiteiten is te komen tot een optimale doorstroming en drempelwerking!

Een eerste activiteit was: ‘gluren bij de buren!’: kleuterleidsters en leerkrachten lager onderwijs gaan bij elkaar ‘hospiteren’. Dit gaan kijken en luisteren hoe collega’s in vergelijkbare werksituatie functioneren is zeer waardevol. Leerkrachten leren van elkaar.
Een tweede activiteit was: een gezamenlijke, schooloverschrijdende activiteit uit te werken.
Leerkrachten konden hun thema’s kiezen uit :
- ik wil de kinderen nieuwsgierig maken naar technische systemen
- ik laat de kinderen genieten van kunst en expressie. Ik geef hen ook de kans zich creatief uit te drukken
- ik leer de kinderen creatief omgaan met media
- kinderen leren van de natuur te genieten, door gerichte observatie en verkenning
- de kinderen leren op een creatieve manier met taal aan de slag gaan
- de kinderen de kans geven te sporten, te spelen, te bewegen
- de kinderen de kans geven om op een plezierige manier wiskunde toe te passen in allerlei situaties

De derde activiteit was natuurlijk het uitwerken van het gekozen thema. Op donderdag, 27 april werkten het eerste kleuterklasje (de 3-jarigen) en het derde leerjaar (de 9-jarigen) het project 'de kip en het ei' uit. Dat gebeurde o.l.v. juf. Dorien, juf. Lieve en juf. Carine, juf. Hilde en juf. Els. Er waren 5 heterogene groepjes (dus kleuters en lagere schoolkinderen door mekaar) die de kip en de kuikentjes observeerden, naar een verhaal luisterden, een eierzoektocht hielden, een liedje leerde zingen en tenslotte een spel m.b.t. dit thema speelden. Een doorschuifsysteem dus! Iedere leerling was op een creatieve, leerzame manier bezig. Als slot volgde een mooi toonmoment waarbij beide groepen samen het aangeleerde liedje zongen en verrast werden op toastjes met … eiersalade… !


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio