“Federale regering moet nu ook verkoop Roundup aan banden leggen”

Print
“Federale regering moet nu ook verkoop Roundup aan banden leggen”

Foto: REUTERS

Als de Vlaamse regering voor particulieren een (tijdelijk) verbod instelt op het gebruik van de onkruidverdelger Roundup, is het noodzakelijk dat de federale regering ook de verkoop van het product aan banden legt. Dat benadrukt de milieuorganisatie Greenpeace donderdag.

De Vlaamse regering verklaarde woensdag in het parlement dat ze het gebruik van Roundup bij particulieren “al dan niet tijdelijk” aan banden wil leggen. Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed.

Greenpeace juicht de aankondiging van de Vlaamse regering toe als “een stap in de goede richting”. “Dit is een eerste overwinning voor het milieu en de gezondheid”, zo reageert Muriel de Pauw. “Door de Monstanto Papers ziet iedereen in dat er een probleem is.”

Eerder hadden ook al het Waalse en het Brusselse gewest het particulier gebruik van Roundup aan banden gelegd. Als het verbod van de Vlaamse regering effectief van kracht wordt, zal die maatregel dus overal in België gelden. Maar vreemd genoeg betekent dat niet automatisch dat de verkoop van Roundup aan particulieren meteen ook zal worden stopgezet. Want de bevoegdheid daarvoor ligt niet bij de gewesten, maar wel op federaal niveau.

“Als het particulier gebruik inderdaad in alle regio’s verboden wordt, dan hopen we dat minister van Middenstand en Landbouw Willy Borsus (MR) ook de verkoop aan banden legt”, zegt de Pauw. “Maar zelfs als dat niet gebeurt, dan kan de retail zelf ook haar verantwoordelijk opnemen en de verkoop stopzetten.”

Greenpeace spreekt tot slot de Boerenbond tegen, die stelde dat er maar weinig alternatieven zijn voor landbouwers. “Het alternatief is een duurzamer landbouwbeleid, dat minder afhankelijk is van chemische stoffen”, klinkt het. “De overheid moet de landbouwers daar dan wel voldoende bij begeleiden.”