Meer dan 700.000 asielzoekers kregen opvang in EU in 2016

Print
Meer dan 700.000 asielzoekers kregen opvang in EU in 2016
In 2016 kregen 710.395 asielzoekers opvang in een van de 28 lidstaten van de EU. Dat is meer dan het dubbelde dan het jaar voordien, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. Meer dan 60 procent van hen (445.210) kreeg onderdak in Duitsland. Ons land ving vorig jaar 15.395 vluchtelingen op, het merendeel van hen zijn Syriërs.

In 2016 kregen 710.395 asielzoekers juridische bescherming in een van de 28 lidstaten van de EU. Het meeste vluchtelingen werden opgevangen in Duitsland (445.210), gevolgd door Zweden (69.350), Italië (35.450), Frankrijk (35.170), Oostenrijk (31.750), Nederland (21.825), Groot-Brittannië en België (15.395). Het merendeel van de vluchtelingen die in de EU onderdak kregen zijn Syriërs (405.620), gevolgd door Irakezen (65.765) en Afghanen (61.820). Van de 15.935 vluchtelingen die in ons land werden opgevangen zijn 6.605 afkomstig uit Syrië, 65.765 uit Irak en 1.490 uit Afghanistan.

Zweden

Rekening houdend met het aantal inwoners vangt binnen de Europese Unie Zweden het grootst aantal vluchtelingen op (7.040 per 1 miljoen inwoners), gevolgd door Duitsland (5.420) en Oostenrijk (3.655). Uit de cijfers van Eurostat wordt ook duidelijk dat vooral Oost-Europese landen relatief weinig vluchtelingen onderdak geven: Polen (10 per 1 miljoen inwoners), Kroatië (25 per 1 miljoen inwoners), Slovakije en Roemenië (40 per 1 miljoen inwoner) en Hongarije (40 per 1 miljoen inwoner).