© Chretien Paesen

PXL breekt uit met een filosofische wandeling

April staat in het teken van de filosofie. Door heel België en Nederland worden filosofische programma's, lezingen, debatten en festivals georganiseerd. Het geheel staat in het teken van ‘Rust’, in al haar mogelijke betekenissen. De eerstejaars junior-collega’s van Social Work van de PXL trokken in groepen naar verschillende locaties om er te praten en te luisteren maar vooral om vragen te stellen.

Chretien Paesen

Komende van het Huis van de Mens of de Paterkeskerk treffen we in Café Manger een groep van 30 studenten die debatteren over het thema. Vooraf hadden ze als opgelegd werk het boek Melancholie van de essayist Joke J. Hermsen gelezen. In haar essay onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Gemodereerd en geleidt door Felix Bergers en Clem Cornelissen ontsponnen er boeiende deelgesprekken en discussies.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio