© Theo Hendriks

Boerenbond raamt schade fruitteelt na nachtvorst: “Tot 82% getroffen”

In de nacht van 19 op 20 april doken de temperaturen onder nul, een rampscenario voor fruittelers. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is de schade aanzienlijk. De Boerenbond deed een bevraging bij telers, zij schatten dat 78% van de appelen, 82% van de kersen en 63% van de peren getroffen zijn.

hvv

Fruittelers geven in de bevraging van de Boerenbond een groot verschil aan in verlies tussen verschillende fruitsoorten. Kersen lijken het ergst getroffen: telers geven een gemiddeld verlies van 82% aan. Bij appels verwacht men een verlies van 78% en bij peren van 63%.

Telers die probeerden hun teelt te beschermen zijn wel in hun opzet geslaagd, zij geven aanzienlijk lager schadepercentage door. Op beschermde percelen waar men erin geslaagd is de temperatuur met 2 à 3 graden te doen stijgen, schat men de verliezen op 56% voor kersen, 50% voor appelen en 37% voor peren. In de appel- en perenplantages is beregening de meest gebruikte beschermingsvorm. Bescherming in de kersenplantages gebeurt hoofdzakelijk met vuurpotten. Sommige fruittelers combineren meerdere technieken. Spijtig genoeg is het in de praktijk niet mogelijk om in alle fruitpercelen beschermingsmaatregelen te nemen.

“Zware economische gevolgen”

De Boerenbond en telers verwachten zware economische gevolgen na de vorstnacht. “In de fruitteelt kan het opbrengstverlies enkel gecompenseerd worden door goede prijzen per kg product. De prijs van Belgisch fruit wordt echter bepaald door de totale Europese fruitoogst. Gezien nog niet duidelijk is in hoeverre ook andere Europese fruitstreken getroffen zijn door de vorst en het nog lang duurt eer de pluk begint en de effectieve oogst gekend is, is het onduidelijk welke richting de fruitprijs uitgaat. Vraag is dan nog of een eventueel betere prijs de opbrengstverliezen kan compenseren. Gezien de grote verliezen is de kans daarop heel klein,” klinkt het ongerust.

De Boerenbond heeft gevraagd aan minister Schauvliege om na te gaan of het volgens het KMI om een uitzonderlijk weerfenomeen gaat en of de schadedrempels voor een mogelijke tussenkomst van het rampenfonds bereikt zijn.

Bijna 300 fruittelers reageerden op de vraag van Boerenbond en PCFruit om de schade van de nachtvorst in te schatten. Meer dan de helft van de antwoorden kwam van fruittelers uit Haspengouw, gevolgd door 25% van de antwoorden uit het Hageland. Maar ook uit andere streken kwamen antwoorden binnen zoals uit het Waasland, de Antwerpse Kempen, het Pajotteland, de Westhoek, …


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio