”Pensioenen moeten hoog genoeg zijn zodat iedereen het rusthuis kan betalen”

Print
”Pensioenen moeten hoog genoeg zijn zodat iedereen het rusthuis kan betalen”

Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om de onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun behoeftige ouders te preciseren wanneer die naar een rusthuis moeten en dat niet helemaal zelf kunnen betalen. Zo wil ze dat de onderhoudsplicht blijft, en overal wordt toegepast. Nu is het zo dat er ook OCMW’s zijn die de kinderen niet aanspreken. Dat zorgt voor een discriminatie op basis van woonplaats. Een tweede discriminatie is dat gehuwde kinderen wel moeten bijdragen en – feitelijk dan wel wettelijk – samenwonende kinderen dat niet altijd moeten. En als ze wél moeten betalen, worden ze ook nog eens verschillend behandeld. Ook dit moet weg.

Tot slot regelt Nahima Lanjri met haar wetsvoorstel de maximumbijdrage waarbij ze rekening houdt met het aantal kinderen en hun draagkracht. Nu kan de onderhoudsplicht voor een enig kind oplopen tot 900 euro per maand. Dat is erg veel geld.

Is er dan een probleem? Men moet dit enigszins relativeren. 95 procent van de ouderen kan het rusthuis betalen. Omdat ze, naast het pensioen, kunnen terugvallen op hun spaargeld, op inkomsten uit de verkoop van hun huis, op de Vlaamse zorgverzekering (130 euro per maand), op tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (tot 500 euro per maand) en in laatste instantie op hulp van hun kinderen. Iets wat de meeste ouders niet graag doen, omdat ze het ervaren als de omgekeerde wereld.

In principe zou dit wetsvoorstel niet nodig mogen zijn. Waarmee we willen zeggen dat de pensioenen hoog genoeg zouden moeten zijn zodat iedereen het rusthuis kan betalen. Een andere oplossing is de maximumfactuur voor rusthuizen, al dan niet gekoppeld aan het inkomen. Maar kent men heel dat inkomen? Een vraag die men zich ook kan stellen over het inkomen van de kinderen wanneer die gevat worden door hun onderhoudsplicht.

Hoe dan ook heeft Nahima Lanjri gelijk wanneer ze zegt dat de discriminaties die er nu zijn op basis van woonplaats, samenlevingsvorm en aantal kinderen weggewerkt moeten worden. Alle Belgen gelijk voor de wet. Dan zijn er twee mogelijke oplossingen. De eerste is dat kinderen nooit verplicht kunnen worden om hun ouders financieel bij te staan wanneer ze naar een rusthuis moeten. De tweede is dat alle kinderen worden verplicht om financieel bij te springen. In feite gaat het opnieuw om een keuze tussen meer of minder overheid. Al komt dat twee keer op hetzelfde neer. In het tweede geval betalen we rechtstreeks. In het eerste geval betalen we onrechtstreeks via onze belastingen en betaalt iedereen mee, ook wie geen ouders in het rusthuis heeft.